Magyaroknak, MAGyarokról, hogy felébredjetek!

M BIBLIA 001A magyar nép komoly identitási problémákkal küzd. Keveredik bennünk a múlt és a jelen, régi nagy uralkodóink szeretete és kritikája, elismerése és bírálata, a sumer történelem, az „állami” finnugor eredet, stb.
Ebédkor jó külön-külön az előétel, finom a leves, a második, a desszert, de ez mind összekeverve, maga a moslék. Mai tudatunkban minden ott van összekeverve, egyszerre, és ez komoly gond a gondolkodásban.
Viselkedésünk maga is ellentmondó.
Európa legjobb helyén élünk, ugyanakkor teljesen mások vagyunk mint bármelyik szomszédunk. Nem is ért meg minket Európa, valójában félnek. Félnek valamitől, amit ők tudnak, mi pedig nem tudunk, vagy csak nem akarunk tudni.
Elismerjük ugyan, hogy főleg keleti származású nép vagyunk, de mégis a nyugat után futunk. Többször a kihalás szélén voltunk, így Szent István idejében, tatárjáráskor, a török harcok idején, stb. Ilyenkor mindig külső forrásból biztosították a lakosság létszámát, betelepítésekkel.

Ujgur-terkepKeleten élő néprokonaink büszkék ránk, felnéznek ránk. Mi viszont nem szeretünk keletre nézni, pedig a Nap mégiscsak ott kel fel. A mongol tipikusan egy ilyen nép, mely nagyon közelinek érzi magát hozzánk. Nem véletlen, hogy a mongóliai magyar nagykövetség épülete volt a legszebb, a legnagyobb. 2006-ban az új kormány egyik radikális döntése volt, mikor bezárta a mongóliai magyar nagykövetséget, és eladta az épületet a franciáknak. Ezek után minden mongol állampolgár a pekingi nagykövetségre utazhat, ha magyar vízumot szeretne. Azt is tudjuk, hogy a mongol-kínai viszony nem felhőtlen.
Az ujgur testvéreink elődeik, tagjai lehettek a hunok törzsszövetségének.
Négyezer éves történelmük, szépséggel és titkokkal teli kultúrájuk van – ők az ujgurok. Távoli földön, Belső-Ázsiában élnek, de a magyarokat rokonaiknak tartják. Bármennyire is furcsa, sokkal többet tudnak rólunk, mint ahogy azt gondolnánk. Tovább >>>

sumer
Tovább kavarog bennünk a sumer történelemhez való hasonlítás. Az elmúlt 100 évben sokan fogalmazták meg, hogy valamilyen rokonságban állhatunk a sumer néppel. Ezt nem csak magyar kutatók, történészek, egyetemi tanárok állították, hanem külföldi szakemberek, akik sumer kutatók és semmi közük a magyarsághoz. Sok nyelvész állítja, hogy ha az ősi sumer nyelven megszólalna valaki, az olyan lenne, mintha magyarul beszélne, bár mi sem értenénk.
Az iskolákban teljes feledésbe merül a Szent István előtti történelem, csak úgy futólag kerül említésre, mintha nem sok közünk lenne hozzá. Mintha szándékosan butítanának le minket, saját vezetőink. Más nép büszke a múltjára, nekünk azt sugallják, merjünk kicsik lenni.

Az egész világ hemzseg a magyar helység-, és folyónevektől, amelyeket ugyanúgy írnak és ejtenek ki, akár mi. Vámos Tóth gyűjteményében: Afrikában található Arad, Ada, Avas, Bakosi, Bányai, Béga, Bikai, Baka, Dráva, Gyula, Moldvai, Rábai. Ázsiában található Apuka, Arató, Barai, Dobó, Daru, Gebe, Hab, Hun, Tokaj, Kapa, Kanna, Tiszta (folyó a Himalája déli oldalán), Seres, Suba, Tata, Bihar, Tomori, Tabán, Zaránd.
A Tatárlakán talált korong 7-8.000 éves, Etiópiában 10-14.000 éves kőbe vésett székely-magyar rovásírást találtak, a Boszniában feltárt piramisban szintén székely-magyar rovásírást találtak, mely több tízezer éves, stb.

Közös tudat a Földön
Az ausztrál bennszülöttek, akiket mi primitív népeknek nevezünk, már rég óta arról beszélnek, hogy van egy ismeretlen erő, mely összeköti gondolataikat, tudásukat.
1952 és 1958 között két kutató megalkotta a századik majom elméletet. Ez írott formában Lyall Watson: Életfolyam a tudattalan biológiája címmel, majd Ken Keyes A századik majom címmel jelent meg. A két tudós a japán Macaca fuscata majmokkal kísérletezett. Ezek a majmok nagyon szerették az édesburgonyát. A tudósok a vizes burgonyákat mindig bedobták a homokba. A majmok nagyon utálták, ahogy a homok csikorog a fogaik között. Egy Imo névre hallgató nőstény jött rá először, hogy ha megmossa a burgonyát, akkor nem kell a homokszemeket is megenni. A majmok egymástól ezt megtanulták, és a technológia elterjedt Koshima szigetén. Mikor már kb. 100 majom tudta, robbanásszerűen terjedt tovább, ez volt a kritikus szám. Olyan majmok is tudtak a technikáról, akik nem is találkoztak. Közben észrevették, hogy a szomszédos szigeteken is el kezdték a majmok teljesen hasonló módon mosni a burgonyát, pedig a szigetek között semmilyen fizikai kapcsolat nem volt.
Néhány évvel később egy brit és egy ausztrál kutatócsoport embereken tesztelte a közös tudat elméletét. Készítettek egy kép montázst, mely több mint száz emberi arcból állt, de ezek trükkösen elrendezve, az arcok többsége első pillantásra nem volt felismerhető.
Első pillantásra 6-8 arcot lehetett felismerni. Ausztráliában mutatták meg a kiválasztott embercsoportnak, és általában 6-8 arcot tudtak felismerni, maximum 10-et. Amikor több száz embernek hasonló tapasztalása volt, a kísérlet második fázisában, Angliában a BBC egyik kábeltelevíziós állomásán, mely szigorúan csak Angliában fogható, bemutatták a képet és megmutatták, megmagyarázták az összes arcot. Néhány perccel a BBC adás után, Ausztráliában újra több száz embernek megmutatták a képet, természetesen olyanoknak, akik még nem látták. Az új embercsoport szinte minden egyes tagja felismerte az arcok legalább felét, azaz egy nagyságrenddel többet, mint korábban. Azáltal, hogy Angliában sokan látták a képet, Ausztráliában is jobban tudták érzékelni. Az angol tudatot ausztrál emberek használták.
Ehhez hasonló a 100 cinke esete, amelyet a zenében járatosak ismerhetnek.
Megállapítható, hogy létezik egy közös tudat a Földön. Ezt nevezik morfogenetikus térnek, mezőnek, struktúrának. Ez biztosítja az egységes gondolkodást, fejlődést a bolygónkon. Ezért van, hogy távol egymástól hasonló dolgokat fedeznek fel az emberek, aztán kezdenek vitázni, hogy ki, kitől lopta el a találmányt.

Rúnák jelentése és szerepe, egységes eredetű rovásírás.

A megértéshez szükséges információk, IDE kattintva elérhetők!
A rúnák még messze a rovásírás előtt jelentek meg, bár ezt a tudomány nem érti és éppen ezért nem is akarja elfogadni. Tény, hogy spirituális tanok taglalják egyedül a rúnák igazi jelentését. Főleg különféle páholyokban tanítják az igazságot, ez pedig sokszor nem írható le.
A rúnák nem mások, mint a földi életet irányító istenségek, erők, elemek jelei, azokat megtestesítő szimbólumok. Ezekből összesen 25 darab van. Messze az ember megjelenése előtt léteztek Az istenségek, erők, elemek mind rezgések, ahogy maga az egész anyagi világ is. A rúnák az istenségek, erők, elemek tulajdonságainak megidézésére szolgálnak.
Napjainkban úgy nevezik, hogy az ógermán rúnák, hiszen az északi népeknél fedezték fel ezeket a jeleket. A vikingek úgy tartják, hogy Odin isten ajándékozta az emberiségnek ezeket a jeleket.
A rúnák nem írásjelek voltak, nem egy adott információt akartak rögzíteni kőre, fára, homokba, hanem egy-egy eseményt, élethelyzetet befolyásoló erőket megmozdító, megjelenítő jelek, szimbólumok. Ilyen tulajdonságok a siker, védelem, szerencse, stb. Tudatos alkalmazásuk segített a hozzáértőnek. Mivel nincs jó és nincs rossz, a rúnák a fizika törvényei szerint nem rendelkeznek érzelmekkel, nem bírálnak felül. Éppúgy, ahogy nincs se fehér, se fekete mágia, hanem fehér vagy fekete mágus. Nincs jó és rossz kés, az, aki a kezében fogja a kést, dönti el, hogy kenyeret vág, vagy embert öl.
Mátyás király híres Fekete Serege is spirituális erővel bírt. Úgy tarják számon, hogy egy lovas katona elbánt 30-35 ellenséggel. Mátyás királynak volt egy küldetése, melyben segítette őt zsoldos serege. Mikor Mátyás Bécsben megtorpant, a Létezés kikapta őt (megmérgezték), és az addig egy célt szolgáló sereg szétszéledt és fosztogatásba kezdett, más cél szolgált.
A Hitler által használt horogkereszt sem új keletű. Négyezer éves szobrokon is látható. A horogkereszt Siva isten jele. Ő a romboló. Hitler az első fázisban a rombolást végezte Siva jelképe által támogatva. Nem véletlen, hogy egy egész népet tudott hipnotizálni és maga mellé állítani egy gyilkos háborúban. Ez a különleges hatás a mai német fiatalok körében is hat. A rombolás után következett volna a fordított horogkereszt alkalmazása, mint a teremtés jelképe, mikor építi az új birodalmat. Ez a jelkép Brahma isten szimbóluma. Mikor ezzel a fázissal is végzett, következett volna a fenntartás, az egyenlő szárú kereszt, Visnu isten jelképe alatt.

Az alap rúnák a következők (25 db):

runak.jpg

Az emberiség fejlődésével kezdett kialakulni az írás, ennek első formája a rovásírás vagy ékírás. Mivel a rúnák mindenhol ott voltak az emberek életében, függetlenül attól, hogy a világ melyik részén éltek, az első rovásírás jelek félelmetesen hasonlítottak a rúnákra, hiszen abból indultak ki. Így egyáltalán nem véletlen, hogy a sumer rovásírás nagyban hasonlít a magyar rovásírásra, sőt az egyiptomi hieroglifákra. Így történhetett meg, hogy magyar kutatók a hatvanas években jobban olvasták az egyiptomi piramisok belsejében található hieroglifákat, mint maguk az egyiptomiak.

A magyar rovásírás igazi formája a Magyar Adorján féle rovásírás.:

adorjan_fele_m._rovasiras.jpg

Mint minden szakrális írás, ez is jobbról balra íródott, a múltból a jövőbe.
Szent István, államalapítás után betiltotta a rovásírást, helyette bevezette a latin ábécét.

A világon két népre volt jellemző, hogy szinte mindenki tudott írni az emberek széles tömegéből, ez volt a sumer és a magyar.

Az új latin abc-t viszont csak a papok és íródeákok tanulták meg, ily módon a nép egyik pillanatról a másikra írástudatlan lett. Azonban a nép magában hordta a tudást, hiszen az 1848-as forradalom idején a magyarok rovásírással üzentek egymásnak, a ház falára felfestve jól látható módon, azonban nem volt senki a labancok közül, aki ezt értelmezni tudta volna.
A szocializmus idején egyenesen tilos volt arról beszélni, hogy ilyesmi létezik.
Napjainkban szerencsére újra reneszánszát éli ez az írásmód. A spirituális iskolákban gyakran tanítják, hogy a magyar a teremtés nyelve. Ha az ember a rovásírást alkalmazza, jobbról-balra, pillanatok alatt megtanulja használni és egy magasztos érzése támad, mintha meditálna, mintha a Teremtővel levelezne. Ehhez hasonló a magyar női meditáció, a szakrális ősi motívumok hímzése.
Székelyföldön paraszti körökben napjainkban is sokszor használják a mezőgazdasággal kapcsolatos információk rögzítésére az ősi rovásírást. Mikor megkérdik az idős embereket, hogy miért teszik ezt, a válasz szinte mindig ugyanaz, ez olyan magasztos érzés és mintha megáldanák saját munkájukat.
A világ minden részén a rúnákból alakultak ki az első rovásírásos betűk, majd a kereszténység térhódításával a latin ábécé jelent meg, mindenhol gyökeresen eltörölve a rovásírást. Ha megnézzük az első rovásírások mennyire hasonlítanak, helyenként pedig teljesen megegyeznek az ősi rúnákkal. Az északi népeknél egyenesen rúnaírásról beszélnek, ez valójában ott is csak a rúnákból kialakuló első rovásírás. Addig amíg egy ősi rúna egy tulajdonságot, egy adott típusú láthatatlan, de létező Erő megnyilvánulását jelentette, addig a rovásírás egy-egy jele, egy-egy betűt jelentett.

Magyar az ősi nyelv?
inca-sunAz 1900-as években több olyan fehér indián törzset fedeztek fel az Amazonas őserdeiben, akik eddig elszigetelten, a világtól elzárva éltek. Az első világháború után több újság is írt arról a tényről, hogy az emigrált magyar mérnökök egy része az általuk vezetett építkezéseken bizonyos indián munkásokkal magyarul beszélnek a munkavégzés során. A második világháború után még több emigráns telepedett itt le, ezek egyike volt Móricz János. Ő szándékosan kutatta az ősi törzseket. Az 1960-as években Ecuadorban talált három, magyarul beszélő törzset, ezek a Cahari, a Mochica, és a Puruha. Kutató munkájának eredményeként magyar nevű földrajzi helyek, településnevek és magyar családnevek sorára bukkant. A törzsek mindent tudtak az őstörténelemből, és szkíta rokonságukról beszéltek.
Móricznak az őslakók megmutattak egy barlangot, melynek a Táltosok Barlangja nevet adta, itt ősi ereklyéket, ősi magyar rovásírásos emlékeket talált és az egész magyar őstörténelmet.
Természetesen a felfedezését Móricz, lévén büszke magyar, bemutatta a világnak, azonban nem kapott igazi nyilvánosságot.
Ebben a spanyol leigázók döntő szerepet játszottak.
Az 1970-es években Móricz nyomán francia kutatók indultak el, hogy keressék a még megmaradt magyar nyomokat. Ők az ősi európai civilizációt és annak szerteágazó nyomait keresték. Sosem tértek vissza. Az egyik hír szerint meghaltak. A másik szerint olyan végtelen spirituális felemelkedésben volt részük, hogy nem óhajtottak visszatérni a fejlett nyugati világba.

Másik érdekesség II. András uralkodása idején (1205-1235) történt. A pápa kérésére a magyar király elindult 20.000 fős sereggel a Szentföld felszabadítására, az idegen vallású népek kiűzésére. A keresztes háborúk fő ideológiája az volt, hogy minél több embert ölnek meg a harcok során, annál nagyobb dicsőség vár rájuk a túlvilágon. Mivel II. András és serege nem öltek meg egy embert sem a Szentföldön, ezért a pápa kiátkozza őt és sikertelennek minősíti a hadjáratot.
II. András leírásai szerint mikor a Szentföldre ér, saját nyelvén köszönti őt és seregét az ott élő nép. Napokon át ünnepelnek a találkozás örömére, majd két hónap alatt Jeruzsálem királyává koronázzák, úgy, hogy egy csepp vér sem folyt. Természetesen a pápa számára ez nem nevezhető sikernek, de a magyarság számára igen.

A Kárpát-medence népe
Európában az élet a Kárpát-medencében alakult ki, itt volt a legélhetőbb a klíma, itt a legalkalmasabb a mezőgazdaság számára az éghajlat, a talaj illetve itt a legbőségesebb a víztartalék, itt a legkevesebb az éghajlati kilengés, ritkák a kiszáradásos, sivatagosodási időszakok. A négy évszak jelenléte kiegyensúlyozottságot eredményez. Földrajzilag a Kárpát-medencét védik a környező hegyek, ide értve az Alpokat is.
Mindezek tudatában megértjük, hogy sokan pályáznak erre a helyre a nagy nemzetek közül, illetve az önjelölt módon, a világvégét túlélni hivatott nemzetek.
A Kárpát-medence szinte az ősidőktől fogva lakott volt, és a fejlődés párhuzamosan zajlott a sumer fejlődéssel.
Például, amikor a sumer területeken a rézbányák és a rézfeldolgozás a csúcskorát élte, akkor a Kárpát-medencében szintén ez a fejlettségi fok volt tapasztalható, mindez i.e. 4.000 körül.
A mai Magyarország területén százezres lélekszámú települések romjaira bukkantak, ezeket mai szóhasználattal megapoliszoknak nevezhetjük, tekintetbe véve az akkori városok lakosságának számát.
A Kárpát-medence népére jellemző, hogy befogadóak voltak, azaz akik messziről jöttek, azok itt letelepedhettek, beolvadtak és gyarapították az itt élő kultúrát. Amolyan össznépi olvasztótégely alakult ki az idők során. Több kutató arról beszél, hogy matriarchális társadalmi rendszer volt a jellemző, azonban itt ez azt jelenti, hogy befogadó, mint az anya, mint a nő. A jangos társadalom expanzív, nem elég a saját területe, hanem terjeszkedik, gyarmatosít. A nemzetek közül ilyenek az angolok, spanyolok, portugálok, az angolok utódaiként az amerikaiak, stb. Ők mindig is abból életek, hogy más területeket leigáztak és hazavitték az ott elvett javakat. Ezzel ellentétben a jines társadalom befogad, asszimilál és ő maga is tanul, fejlődik.

mag_program002.jpg

Mitől más a Kárpát-medence népe?
I.e. 1.000 körül Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és a Kárpát-medence népének. Az Ómagyar Mária-siralom szövege a mai napig érthető, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk. Shakespeare drámáit, a művelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúl 450 év során. A magyar megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Mindez azzal magyarázható, hogy a magyarhoz képest az angol egy fiatal nyelv, ugyanis fiatal korában sokat változik, fejlődik, alakul egy nyelv, majd egy idő után megállapodik, bár kisebb változásokon még akkor is átmehet, ezek viszont nem alapvető változások.
A Magyar Zenetudományi Intézet regisztrált 200.000 magyar népdalt, amelyből 100.000 már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6.000 népdalt tudtak összegyűjteni.
A magyar mesevilág páratlan az egész világon. Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá. A legtöbb európai országban, a gyerekek számára írott mesekönyvek írói a magyar népmesékből indulnak ki.
Európa nem ismerte a hús megfőzésének módját. Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Keletről érkezett a sajátos fűszerezési technikák sora, a darabolás, a fűszerekkel való összefőzés. Az édes, sós, savanyú, keserű ízek mellé keletről érkezett az erős íz alkalmazása az ételekben.
Szintén keltről származik a nadrág, a zakó (kazak), a hosszú kabát (kaftán).
Amíg Európa saruban, csizmában, bocskorban járt addig keleti népek behozták a háromnegyedes sarkos cipőt, az alsó fehérnemű is így került a világnak erre a részére.
A hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, a Kárpát-medencében 3.000 éve. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a Kárpát-medencében van.
Az öntözéses gazdálkodás és a vetésforgó is keletről érkezett, addig főleg a sumerok ismerték, leírásaik szerint ezt a tudást az istenektől kapták ajándékba. Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak.
Ludas Matyi története teljesen hasonló egy régi sumer népmesével. Abban egy szegénylegény Nippur városában hasonló helyzetbe kerül, mikor egyetlen vagyonát a kecskéjét elveszi egy gazdag ember. Ekkor megfogadja, hogy háromszor veri vissza. Meg is tette furfangos módon. A nippuri mese kb. 6.000 éves.
Nincs a világon több, ehhez hasonló mese.

A Nap mindig keleten kel, és nyugaton nyugszik.
A sztyeppén élő népek, ahogy ma nevezzük őket a nomádok, igen értékes tudást és életvitelt képviseltek. A sztyeppei életet meghatározza a hely, a terület, annak az ellátó képessége. Egy-egy törzs tartott bizonyos mennyiségű lovat, illetve haszonállatot, mindehhez adott nagyságú területre volt szükség. A keleti népekre mindig is jellemző volt a szaporodás, mely túlnépesedéshez vezet. Ilyenkor, mivel a földterület mérete korlátozott, a törzs egy része elmegy, hogy a megmaradóknak elég életteret biztosítson.
A sztyeppei népek mozgékonyak, a megélhetésük miatt különböző harcművészetek mesterei voltak, keresztül-kasul járták a távoli régiókat is, és ahol tehették, letelepedtek. Út közben sokat tanultak más kultúráktól is, mondhatni az információ és a tudás hordozói lettek.
Ez, a keletről induló népvándorlás mindig is jellemző volt az emberiség történelmére. Ugyanez zajlik napjainkban is. A keleti népek túlnépesednek és elindulnak nyugat felé, magukkal hozzák tudásukat. Ha megnézzük a történelem során a nyugati kultúrákat, amikor kezdenek belefulladni saját mocsarukba, mindig kelet felé fordítják tekintetüket, és onnan várják a segítséget, a megoldást. A Nap mindig keleten kel.

Az ősi harcos népeknél megfigyelhető egy kettősség. A fennmaradás érdekében gyakran egy törzs két részre oszlik, az egyik fele harcol és megvédi a másikat, nincs családja, mert ha meghal, nem marad árva család. A másik fele a törzsnek nem hord fegyvert, ő földművelő, állattartó, családja van, sok gyereket szül, nevel, ő biztosítja az élelmet és a szaporodást mindkét csoport részére. A törzs két fele vagy akár két külön törzs, aki így összekötötte sorsát, mai szóval élve szimbiózisban élt.

Ilyen feladat megosztást találunk Hunor és Magor esetében. Hunor volt a harcos, család nélküli törzs, hódítottak, harcoltak és vigyáztak Magorra. Magor volt a törzs, mely hordozta a népcsoport igazi küldetését. A Magor törzs tagjai teljesen egyformán öltöztek, egyformán hordták a frizurájukat, és hordozták az ősi tudást, a küldetésüket, mely spirituális jellegű volt. Ez a népcsoport magas tudatszinttel bírt, ahogy ma mondanánk megvilágosodott emberekből állt, akik megértették a teremtést, tudták helyüket és szerepüket a világban, volt egy ősi kapcsolatuk olyan erőkkel melyeket szabad szemmel ma sem látunk, és letagadjuk ezeknek az erőknek a létét a tudomány nevében. Nekik köszönhető az, hogy a magyar ember feltaláló, alkotó, ötletei vannak, igazából csak leszed dolgokat a világmindenségből.

taltosSok magyar királyra és vezetőre mondták, hogy táltos volt. Még a magyar népmese is táltosoktól hangos.
Egy ilyen híres vezér Koppány volt (mai szóhasználattal, utólag nevezhetjük táltosnak). Mint vezér, harcban a magyarok ősi taktikáját alkalmazta, mely szerint ékszerűen behatoltak az ellenség közé, majd visszavonulást színlelve, a megüresedett helyre beáramló ellenséget oldalról körbevették és felmorzsolták. Szent István a taktikát ismerve, a német seregek élén, bekerítette a magyarokat. Koppány, akit nem fogott a kard (ezért tekintették táltosnak), úgy döntött, inkább ő haljon meg, mint a magyar nép. Mikor ezt a döntését meghozta, azonnal megsérült, majd később meghalt.

Bejövetel – hamisítva Honfoglalás
A II.-IV. században, a Földön élő emberiség életmódjához képest megjelent az első túlnépesedés. Azt jelenti, hogy a lovas pásztornépek élettere csökkent a túlnépesedés miatt és ekkor elindultak új területeket keresni. Másfelől a III.-IV. században egy kisebb globális lehűlés volt tapasztalható, mely tovább csökkentette a használható legeltetési területeket. A következő hat évszázad a vándorlásokról. A honfoglalásokról szól. A Kárpát-medence területén több száz honfoglalás történt, csak az általunk Honfoglalásnak nevezett esemény körül 62, ennek több mint fele a mai Erdély terültére történt, a többi a mai Magyarország területére. Teljesen természetes, hogy egy népcsoport miután egy ideig itt élt, elment majd leszármazottai akár három évszázad múlva visszatértek. A IX.-X. századra már nem igazán volt szabad terület, hont foglalni csak mások rovására lehetett, akár annak engedélyével, akár harcok árán.
A hun nép volt a kor egyik domináns lovas, katona, vándor nemzete. Eredetükről a Hunor és Magor legenda szól, materiális szinten eredetük bizonytalan. Mivel Európát és Ázsiát keresztül-kasul járták, ezért kevert génállomány jött létre. Annyi biztos, hogy a genetikájukban dominánsan ott van a mongoloid és az europid (turanid, pamirid). Származtatásuk származik a mongol sztyeppékről, mások a sumerokhoz kötik őket, ismét mások az alánokhoz, vagy a törökökhöz. Azonban a valóságban lehetnének ők akár szkíták is, vagy szarmaták. Egy biztos, tudásukkal, harcmodorukkal, megújították Európát és sok olyan tudást hoztak magukkal, ami csak a sumer területekre volt jellemző. I. sz. 405-ben a hunok egy része megtelepszik a Kárpát-medencében, ez kb. 20-30 ezer főt jelent.
Atilla-KiralyunkA hun csapatok másik része végigverte Európát, Atilla vezetésével véget vetett egy korszaknak. Atilla sámánjai révén tudta, hogy küldetése van, le kell zárnia egy korszakot. Ezért mondták, hogy „Atilla: Isten ostora”. A Római Birodalom legyőzése végén Róma lerombolását és a pápaság megszüntetését tekintette küldetésének. Róma mellett a pápa pénzt ajánlott fel és rendszeres adófizetést (ilyet azóta sem tett egy pápa sem). Ekkora vagyon láttán Atilla szíve megenyhült. A Létezés azt, aki nem teljesíti a feladatát, kikapja az életből, így Atillát megmérgezték, a hun csapatok szétesnek, gazdátlanul és céltalanul portyáznak.

Ehhez hasonló volt Mátyás király esete, aki Bécsnél járt hasonlóan, és a spirituális képességekkel bíró Fekete Sereg rablóbandává változott Mátyás király megmérgezése után.
Atilla szerepe a történelemben vitatott. A megalázott Nyugat vérengző barbárnak nevezte, azonban Priszkosz bizánci történetíró járt Atilla táborában. Tőle maradt fenn sok információ. Elmondása szerint nem volt sem barbár, sem primitív, hanem ellenkezőleg jól képzett volt, nagy tudással (20 évig tanult Rómában), határozott, céltudatos, de szava törvény volt, nem tűrt ellentmondást. Tudta, hogy mit akar, az „égiekkel kommunikált” (ma úgy mondanánk, hogy spirituális), sámánjaira hallgatott (kivéve amikor elcsábult a pápa ajánlatától).
Európában meghatározó szereppel bírtak még az avarok. Vannak akik a pártusokat tekintik avaroknak, és a hunok utódainak is tekintik őket. Harcmodoruk hasonló a hunokéval. A VI. században hatalmuk alá kerítik a hunokat, majd megjelennek a Kárpát-medencében. Az avar nép nem volt sem homogén nép, és a beszélt nyelv sem volt egységes. A VII. században az avarok a Kárpát-medencéből támadták Bizáncot és ekkor már közöttük megtalálhatók a szláv népek is.
A kor jellemzője, hogy emberöltőnként új népek jöttek, mások távoztak, hatalmas volt a forrongás, mindenki mindenkivel társult, hogy harcoljon új területekért, azonban már minden hely foglalt volt. A Kárpát-medencére jellemző azonban a nagy össznépi eggyé válás, mind genetikai, mind nyelvi, mind kulturális szinten.
Nem lehet meghatározni egy adott időpontot, amikor azt mondhatjuk, hogy ez vagy az a népcsoport bejött a Kárpát-medencébe és innentől kezdődött valami teljesen más lett. Ez, egy több évszázadon át tartó folyamat.

Szent István szerepe
Az életben nincs jó és rossz, egyszerűen csak EZ VAN.
Szent István szerepe nem jó és nem rossz, nem célunk azt megítélni, egyszerűen csak alakította a történelmet. Döntéseit természetesen saját érdekei befolyásolták, de ez igaz minden ma élő vezetőre is. Ilyen az ember. Nem jó és nem rossz, egyszerűen csak ez van.
Szent István egy korszakot zárt le a Kárpát-medence történelmében. Az össznépi olvasztótégelyben keveredtek össze a már évszázadok (évezredek) óta itt élő népek azok kultúrája, genetikája, a keletről érkező népekkel azok kultúrájával és genetikájával. Az itt élő ősi nép, befogadva a sok újat, amit a keleti népek hoztak, maga is átalakult. Egyfelől hozott egy ősiséget, mely még a sumerokra volt jellemző, másfelől sok újat tanult és ily módon alakult a magyarság, a maga természet szeretetével, a maga befogadó mivoltával.
Szent István elvágta az eddigi fejlődési irányt. Ez nem jó és nem rossz, de új utat jelölt ki.

Megszüntette a sámánizmust, elvette az emberek hitét. Elvette a néptől az írást (a sumerokon kívül a Földön egyedül a magyar nép rendelkezett azzal a tudással, hogy a nép minden tagja írni tudott).
A harcok miatt a népet a létszámbeli kihalás fenyegette, ezért is engedett bölcsen Koppány.

Szent István cserébe hozott egy új vallást, mely a kereszténység volt, és a latin ábécén alapuló írást, mely csak a papok és íródeákok kiváltsága volt, és ettől a ponttól a magyar nép függetlensége megszűnt, ettől a ponttól kezdve, mindig más érdekeket szolgált ki.
A változás olyan mértékű, mintha holnaptól a kínai ábécé betűivel írnánk, ezt csak néhány kiváltságos tehetné, hitünkben egy pillanat alatt át kellene térni valamilyen, tőlünk nagyon messze álló hitre, és az ország lakossága annyira megfogyatkozna, hogy a kihalás fenyegetné.
1001-ben Géza fejedelem fiát, Vajkot pápai koronával királlyá koronázták, ekkor jött létre a Magyar Királyság. István keményen levert minden ellene lázadót, megöletett mindenkit, akinek más volt a véleménye, tűzzel-vassal irtotta a régi hitet, erőszakkal terjesztette a katolikus hitet, templomok sorát építtette. Viselkedését nagymértékben befolyásolta német felesége, gyerekkori neveltetése és hite a katolicizmus mindent elsöprő erejében, egyedüli igazságában.
A kezdeti nagy fellángolást követte a felébredés pillanata.

Maria-SzuzanyankMikor saját és fiai bőrén megélte és megértette, hogy mit jelent királynak lenni, akkor kezdett eltávolodni a pápától. Ennek egyik formája az volt, hogy nem engedte, hogy a pápa egyenes módon beleszóljon az ország irányításába, a másik lépése az volt, hogy az országot Szűz Mária védelmébe ajánlotta. A római központú katolikus egyház jellemzője, hogy hímnemű minden szent. István elindította a Mária kultuszt az egyházon belül. A katolikus egyház tanaiban szerepelt ugyan a Fekete Madonna, főleg francia területeken, de ez egy elszigetelt jelenség. A genetikai vizsgálatok alapján több tudós is állítja, hogy Jézus, feleségével, és gyermekeivel francia területeken élt kb. 128-132 éves koráig, és az akkori francia királyi vérvonalat indította el. Istvánnak maga a pápa küldött koronát, miután a keresztény hitért cserébe a magyarok kikövetelték a koronát. István halála után a korona visszakerült Rómába, ez ma is megtekinthető a Vatikánban.

Szent Korona
Ki lehet egy törzs/nép/ország vezetője?
Nyilván az, aki a leghasznosabb ennek a közösségnek. A vándor népek, akik napi szinten küzdöttek az életben maradásért, nyilván olyan vezért választottak, aki erre a szerepre a legalkalmasabb volt, és ki is álltak mellette utolsó csepp vérükig. A vezért támogatták a sámánok, vagy az Öregek Tanácsa, akiknek a jóváhagyása nélkül a vezető nem cselekedett.
Nyilván az lehet jó vezető, akinek a legmagasabb a tudatszintje, aki a legspirituálisabb, a legfelemelkedettebb. A vezető szava maga a törvény.
Napjainkban is szokás, hogy a vezető egy esküt tesz le. A nagyobb népeknél az eskü egy-egy beavatási szertartás. Ha ezt rosszul mondják, nem ér semmit. Példa erre Obama, akinek elírták az eskü szövegét, így újra le kellett tegye. Eskü után megváltozik az ember, lehet hogy pont az ellenkezőjét teszi annak, amit előző nap mondott. Az eskü olyan mint az áldás vagy az átok, átprogramozza az illető auráját, lelkét.

szentkorona_elolnezet-largeA kristályok, a vízhez hasonlóan a környezet rezgéseit adják-veszik. A kristályok programozhatóak, nincs tudatuk, tehát éppúgy jóra, mint rosszra. Már az ókortól hasznosítják a kristályok rezgéseit a gyógyításban. Napjainkban újra kezdjük felfedezni a hasznosságukat. Nincs olyan elektronikai eszköz, amelynek lelke ne kristály lenne.
A korona, egy olyan eszköz, mely beavatási szertartást végez azon a személyen, aki azt hordja. A korona több kristályt tartalmaz és szakrális jeleket (például rúnákat). Az egyik kristály egy típusú rezgést bocsát ki, egy másik, másik típusú rezgést, az egyik szimbólum például védelmező erőket mozgósít, a másik a tisztánlátást, a megérzést segíti, stb. Olyan ez mint egy koncert, az egyik hangszer ezt játssza, a másik azt, majd mind az összes egy hangzatos zeneszámot eredményez, mely ellazítja, megnyugtatja, vagy ellenkezőleg feltüzeli a hallgatót. A koronát nagy tudású sámánok vagy táltosok készítették, amolyan mestermű volt, melyben minden tudásuk benne volt.

A Magyar Szent Korona nem származik sem Rómából, sem Bizáncból, hanem az avar időkre vezetik vissza, ismeretlen sámánok munkája.
Ez tipikusan beavató korona. A világon egyedülállóan, ez a Korona nem csak egy korona, hanem a mai szóhasználattal élve egy jogi személyiség. Az egész népet jelenti a földekkel, vizekkel, egyszerű néppel, nemesekkel, mindennel együtt, és a király nem a végtelen hatalommal bíró főnök. A királynak is van főnöke, a Korona, azaz az ország, a nép. A Korona, a fényt, a tudatot vezeti a király fejébe, hogy felül tudjon emelkedni saját problémáin. A király nem birtokolja az országot, hanem a legjobb tudása szerint vezeti, mellérendelő szerepű. A Kárpát-medencében az emberek faluközösségekben éltek, ahol közösen birtokolták a földeket, közösen dolgozták meg és közösen osztoztak belőle. Mária Terézia szüntette ezt meg, bevezette a hűbérúri rendszert, így az emberek már nem egymás mellett dolgoztak, hanem egymást kizsákmányolva.
A Korona programja tartalmazza az ország függetlenségét, az ahhoz való mindenkori ragaszkodást. Szintén Mária Terézia volt az, aki a Szent Koronát átprogramoztatta, hogy az azt viselő király és azáltal az ország, szolgáljon. A kalapos királyként ismertté vált II.József tudatosan lemondott a Korona használatáról, nem kívánta, hogy az ő gondolkodását, viselkedését programozzák.
A Szent Korona igazából egy alkotmány, mely Szent István előtti időkben született, azonban Mária Terézia idején megszűnt létezni. Ez volt az első alkotmány az emberiség történelmében, és a maga nemében az egyetlen mind a mai napig.
A koronák sorsa mindig érdekes, időnként eltűnnek, időnként előkerülnek. Elterjed a hír, hogy kicserélnek rajtuk ezt-azt. Tudni kell, hogy az arany nem spirituális anyag, az csak az egonak érték. Viszont a kristályok alapján egyértelműen ki lehet mérni az eredetiséget.

Sumer rokonság
Nagyon sok sumer kutató úgy látja, hogy a sumerhez legközelebb a magyarok, törökök és baszkok állnak. Mivel ők nem azzal foglalkoznak, hogy bizonyítsák a magyarság eredetét, ezért ez inkább csak az ő személyes, a sumer társadalom és kultúra ismeretére alapuló véleményük.
Hasonlóságok tömkelege jellemző a sumer és a magyar népre. Ami a legszembetűnőbb már az ősi időkből, a rovásírás, mely nagyon sok hasonlóságot mutat nemcsak egymással, hanem az egyiptomi hieroglifákkal is. Ez egy közös ősi múltat, közelséget jelent. Sok a hasonlóság nyelvészeti szempontból, bár vannak különbségek is. A nyelvészek szerint viszont a hasonlóságok sokkal markánsabbak, mint a különbségek. A sumer nyelv ma már nem létezik, de a sumer kutatók szerint, ha ma valaki megszólalna az ősi nyelven (i.e. 4.000 körül), és egy magyar hallaná, azt hinné hogy valamilyen magyar tájszólás, bár nem sokat értene belőle.
Sok a közös még a mezőgazdaságban (pl öntözéses rendszer, vetésforgó), állattartásban (pl. a puli ősi sumer kutya, és a magyaron kívül más társadalmakban nem elterjedt), a tanító jellegű mesék alkalmazása (a sumer istenek így tanították az embereket az életre, ehhez hasonló a magyar népmese, mely a világon a legnagyobb volumenű, sőt hazánkban kezd terjedni a felnőttek számára működő meseterápia).
A különbségek száma is nagyon sok. A sumer történelem az istenekről szól, és alárendelő jellegű. A hitvilág is teljesen más, mert a sumer emberek tudatában ott volt, hogy az istenektől függnek. Először egy-egy városállamnak egy-egy istene volt, később már több is, ahogy az istenek keveredetek a földi emberekkel. A sumer történelem és hitvilág teremtésről beszél, égi kapcsolatokról, ismerik még a Neptunuszt is, sőt a képi ábrázolásokon két nap látható az égen, egyik kör alakú, míg a másik egyenlő szárú kereszt, stb. Még az amerikai kultúrában is megtalálható a teremtés eposz egy zöld smaragd oszlopra vésve. Mindezzel ellentétben a magyarságnak nincs teremtés eposza, viszont van spiritualitása. A magyarság tudja, hogy egy a Teremtővel, nincsenek papok, hiszen mindenki maga szólítja meg a Teremtőt, angyalokkal gyógyított az átlagember, és fő érdeklődési körük a lélek, a lélek születése és főleg a távozása. Még a mesevilág is dimenziók közötti átjárásról beszél. Magas tudatszint a jellemző.
A magyar területeken a mellérendeltség a jellemző, azaz a földet közösen művelték, hisz az közös tulajdonban volt, senki nem volt a másik ember főnöke.
Felületes szemlélőként néha több a különbség, mint a hasonlóság, azonban, ha a sumer történelemben az ember mélyre megy, még a képírásos, majd rovásírásos időszakba, illetve hasonló időszakban megnézi a Kárpát-medence népét, akkor valamilyen félelmetes párhuzamot, hasonlóságot talál, mind írásbeliségben, mind technikai fejlődésben. Olyan ez, mint amikor két egypetéjű ikergyerek más-más környezetben szocializálódik. Van valami nagyon mély közös vonás, ugyanakkor fejlődésüknél fogva sok a különbség is. Valahol az emberiség eredeténél, az első társadalmak megjelenésénél van a közös pont, a rokonság, ide kell visszamenni. Sajnos a sumer társadalom hamar megszűnt létezni (i.e. 2.024), a magyarság is megszűnt Szent István korában, majd a tatár, később a török pusztítás után, a Kárpát-medencében és Székelyföldön élő jogutódok, akik a magyar nyelvet vitték és viszik tovább tekinthetők valamilyen módon rokonnak.

Finnugor rokonság
A tizennyolcadik században, Sajnovics János csillagász, lappföldön járt és megdöbbent, hogy milyen sok szó hasonló hangzású az északi népeknél, sőt még hasonló jelentésű kifejezéseket is talált. 1770-ben megjelentette Demonstratio, Idioma Ungarorum et Lapponum Idem Esse c. latin nyelvű munkáját, mely a magyar-lapp közös eredetet taglalja (ez az alapja napjainkban is a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos elméletének). Az ő gondolatait alapul véve Gyarmathy Sámuel Göttingenben adott ki egy továbbfejlesztett, átdolgozott munkát, mely még mélyebbre megy a közös eredetet illetően.
1848 után az osztrák hatalom mindent megtett, hogy a magyar népet megalázza, hiszen a történelmet a győztesek írják. Ennek egyik oldala, hogy magával a néppel el kell hitetni, hogy egy primitív, egyszerű, semmirekellő nép. Ha az embernek sokat mondják, hogy buta, előbb-utóbb el is hiszi. Ez a tudatformálás annyira sikeres volt, hogy napjaink hivatalos álláspontja is ez. A győztesek másik cselekedete, el kell hitetni a külvilággal, hogy a legyőzött nép jelentéktelen, át kell írni a történelmét a szomszéd népek tudatában is. Ez is sikerült mind a mai napig.
A kiegyezést követő időkben Trefort Ágost előveszi a korábbi magyar-lapp rokonságot, és mint hivatalos, tudományos tényt kezdi ezt képviselni, népszerűsíteni belföldön és külföldön egyaránt.
Az elmélet csak bizonyos nyelvi hasonlóságokra épít, ez azonban nem több annál, mint, hogy elődeink érintkezésbe kerültek lapp embertársainkkal, és kölcsönösen tanultak egymástól, hatottak egymásra. A magyar nyelvet kb. 15 millióan beszélik, a finn nyelvet bő 5 millióan, az észt nyelvet majd 1 millióan, és még néhány nyelvet összesen 4-500.000-en. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nyelvcsaládhoz kapcsoltuk magunkat, melynek mi vagyunk a legnagyobb tagja, kb. 70%-a, és a nyelvcsalád elnevezésében még a nevünk sem szerepel (pl. magyar-finn-ugor nyelvcsalád).

Ami a történelemkönyvekből kimaradt – ki a magyar?
Az emberiség történelmét egységesen tekintve, látható egy közös eredet. A rúnák, az abból kialakuló rovásírásos jelek azt bizonyítják, a sumer, az egyiptomi, az észak európai kultúrák, mind ugyanonnan származnak és magukban hordozzák az ősi tudást. A fejlődésük iránya és módja azonban eltér.
Mindezek mellett jellemző még egy közös emberi tudat a Földön. Ez sok hasonlóságot eredményezett az emberi életben, fejlődésben, gondolkodásban.
Úgy tűnik az ősi, egységes nép (sumer előtti és sumer idők), mely a Föld több területén szétszórtan élt, de mégis a vándorlások során keveredett, és a közös tudatuk révén egy egységes egészet alkotott. Aztán az evolúció révén (ez tekinthető evolúciónak és nem azt, hogy az egysejtűből ember lesz), végtelen sokszínű emberiség jött létre. A múlt emlékeit és tudását csak kevesen őrzik. Tipikusan ilyen a magyarok, a törökök és a baszkok, ebben a fontossági sorrendben. A magyar gondolkodás, rovásírás, spiritualitás (felfedező nemzet), mind egy-egy szál a múlthoz.
A törökök tekintenek még minket rokonoknak, török iskolákban ezt tanítják is, és több török történész is azt állítja, hogy ők igazából mint Bizánc, Bécs ellen indultak, a kereszténység egyik markáns központja ellen, velünk azért kellett háborúzni, mert egyszerűen útjukat álltuk. Igazából a nyugat védőfala voltunk, ebbe majdnem kipusztult a magyar nép, ugyanakkor nyugatról minimális segítséget kaptunk. Ez nem jó és nem rossz, nem kell megítélni, csak egyszerűen így volt.

A baszkok már inkább a sumerok rokonai, velünk a rokonsági kapcsolat sokkal lazább.
A Kárpát-medencei nép (szupercivilizáció) kialakulása során meghatározó szerepet játszottak a keletről induló honfoglalások, melyek száma végtelen. Ahogy a nap is keleten kel fel, a tudás is mindig keletről jött Európába, onnan hozták a vándorló népek, akik sok helyen sok tudást szereztek. Csak az ipari forradalom fordította meg kicsit a világ rendjét, de ma már visszaállt a régi rend, megint keletről várjuk a megváltást, mert világunkban sok a megválaszolatlan kérdés.
A valamikori keleti vándor népek maroknyi utódai büszkék arra, hogy az ő őseik meg tudtak telepedni egy olyan környezetben, mely alapvetően más mint ők. Mi viszont cseppet sem vagyunk büszkék rájuk, érintőlegesen beszélünk róluk, hátat fordítunk nekik, pedig ők sincsenek már sokáig, lassan beolvadnak a valamikori szovjet közösségbe.
Ki tekinthető magyarnak? Aki annak vallja magát. Genetikailag kb. 7.000 ember létezik, akinek köze van az ősi néphez. Viszont nem mindenki magyar, aki magyarul beszél.
Az magyar, aki felvállalja a magyarság múltját, jelenét, jövőjét, nem ítéli azt meg, hanem legjobb tudása szerint részt vesz benne.
MAGYARNAK LENNI EGY TUDATÁLLAPOT.

Magyar történelem az iskolákban
A történelemóra kimerül egyes történelmi események aprólékos ámde hiányos ismertetésében, és a komolyabb összefüggések elhanyagolásában, de ennek oka lehet maga a pedagógusképzés hiányossága is. A fától nem látjuk az erdőt. Elveszünk a részletekben. De ez igaz napi életünkre is. Ki nem kapott már olyan számlát a szolgáltatótól, hogy semmit nem ért rajta, vagy csak gondolkozzunk az EU túlszabályozott bürokráciájára, az átláthatatlan törvény dzsungelekre, melyeket sokszor a szakértők sem értenek.

Szerencsére a mai fiatalok spirituálisan nyílnak, a közös tudatuk már messze a szülök felett jár (ez nem baj, mert ez az evolúció), érdeklődőek, nem lehet őket becsapni, visszakérdeznek, egyszerűen tudni akarnak mindent. Ebben segít az internet, a gyors információáramlás.
Véleményem szerint az iskolai oktatás a történelem terén globális gondolkodást továbbra sem fog adni, de ez nem is szükséges, mert a fiatalok közös, morfogenetikus tudatában ez már benne is van. Az iskola csak az apró finomításokat adja. Változás akkor lehet, mikor a fiatalok alkotó fázisukba érnek és például oktatási miniszterként megkérdőjelezi az eddig oktatási anyagot.

A magyarság jelene, küldetése, jövőképe.
A Kárpát-medencei nép egy befogadó, nyitott, spirituális, nép volt az ősidőkben, kiegyensúlyozott akár egy sámán. A probléma mindig akkor kezdődött, ha letértünk az útról. Amikor nem a saját életünket éltük, semmi sem sikerült. Olyan ez, mint amikor valaki nem a saját karmáját éli, ilyenkor „minden szembejön” pedig csak mi megyünk rossz irányba.

Valami ősi tudást, kultúrát hordozunk magunkban.
Aki alaposan (orvosi szinten) ismeri a hagyományos kínai orvoslást és az ősi magyar gyógyítást, annak egyértelmű, hogy a kettő nagyon közel áll egymáshoz, ugyanarról szól, csak a kínai kicsit mesésebb, furfangosabb.
Idegen spirituális mesterek egybehangzóan állítják, hogy a Teremtés nyelve a magyar, azaz valami nagyon ősi.
A magyar közmondások nagyon jól tükrözik a valóságot. Például, ha valaki egy élethelyzetet nem tud feldolgozni, ahogy a közmondás mondja, nem tud megemészteni, annak biztos, hogy emésztési problémái lesznek, majd szervi elváltozások az emésztőrendszerben.
A magyar mesevilág, mely egyedülálló a világban, szintén rengeteg spirituális elemet tartalmaz.
Az ősi spirituális tudat szerint a női nemi szerv egy dimenziókapu, mely a közösülés csúcspontján megnyílik. Ha megvalósul ez a fogantatás, akkor egy lélek átjön a másik dimenzióból és anyaggá alakul, azaz megszületik. Csak a nő képes dimenziókaput nyitni. Csak a nő tud teremteni. Egy férfitársadalom magában életképtelen. A nők legnagyobb beavatása maga az áldott állapot, majd a szülés. A nők gondolatvilága, érzései teljesen megváltoznak szülés után. Más lesz fontos mint azelőtt. Az ősi népek a kilenc hónapot három részre bontották. Az első a szer-elem, a második, a tür-elem, harmadik a kegy-elem. Az első magát a fogantatást jelenti, a második az áldott állapotot, a harmadik a szülést.
Mindez a tudás napjainkra háttérbe szorult.
Éppen így van ez az emberi DNS szinten. A DNS magában hordozza az életet, ez az alap programja. Aztán mi ezt felülírjuk másodlagos programokkal, úgy mint stressz, félelem, aggódás, létbizonytalanság, vegyszerek amiket megeszünk, megiszunk, belélegzünk, elektroszmog, stb. Ha sikerül kisöpörni a másodlagos, szennyező információkat, akkor az élet programja újra érvényre jut és csodálatos gyógyulásokról beszélnek, melyek valójában nem csodálatosak, hanem életszerűek, természetesek, mindenki számára elérhetőek.
Nemzetünkben genetikailag az élet információja benn van, de felülírjuk a fogyasztói társadalom birtoklási, a pénz istenítési, mások feletti uralkodási információival. Értékrendünkből kiveszett a másik ember tisztelete, szeretete, az alázat, ehelyett a mértéktelen agresszió van jelen. De ezért nem hibás senki más, mert nem a marslakók teszik ezt velünk, hanem mi magunkkal.

Csak akkor lesz olyan életünk, amelyet élvezünk, amikor boldognak érezzük magunkat, ha saját sorunkat járjuk, saját nemzeti karmánkat. A mostani mosoly az arcunkon csak egy kompenzált állapot, lehet, hogy elvárják, hogy mosolyogjunk és mi meg akarunk felelni ennek az elvárásnak is.

Reklámok
Kategória: MAGyarságunk | Címke: , , , , , , , , | 4 hozzászólás

AZ ORSZÁG NÉPE, ALVA TÜRELMETLENKEDIK

gyertyaAz ország népe alszik, a háttérhatalom megcsonkította, az agymosást elvégezte, a bűnözőket szabadlábra helyezte…

A gondolkodó értelmiség keservesen, de nyögdécsel, szenved…
Tenne is a dolgát, de bilincsbe verve, egy helyben toporzékol…
Kínt és szenvedést örökölt.
Igen, bátran kérdezhetjük, hogy kitől – mikor??

A tudományos tanulmányoknak már nincs ereje, disszertációs munkákat termelnek az egyetemek, diákjaink messze az országunktól élik mindennapjaikat – távol landolnak, mert az Anyaország képtelen megélhetést biztosítani a fiatal családoknak, egyetemeket végző diákjainknak…
Meddig fajulhat mindez?
Hová vezet ez a korcsosodás?

A nagyvárosok aluljáróiban terjed a drog, egymással verekednek az injekciós tűk, növekszik az alkoholizmus…
A munkanélküliség is a csúcsra érkezett, s ahogy azt elfigyeljük, ez a csúcs végtelennek bizonyul…
Nyugdíjasaink nyögnek, jajgatnak…félnek és szenvednek.

20070910parlament11A társadalmi vezetőink pedig mosolyogva élik mindennapjaikat, hiszen ők azt hiszik, hogy amit tesznek, azt jól teszik, és csakis: értünk!
Tévednek.
Értünk semmit, magukért pedig a maximumot!

rabok-nemleszünkNos, ez nem demokrácia, sem diktatúra, sem radikalizmus, sem a jövő pozitívuma.
Ez nem más, mint a társadalom ellehetetlenítése, degradálása.
A gazdaság már régen a süllyesztőben, az emberek, családok, gyermekek, öregek – éheznek, a nyomorba kerültek.
 

A leírtakkal nem szükséges egyet érteni, viszont annyit megállapíthatok, hogy aki az ellenkezőjét észleli, az a milliárdosok kasztjából való, nem ismeri a realitást, népét naponta kizsákmányolja…

Rendkívüli, egyedi katasztrófa fog bekövetkezni – kérdés: milyen és mikor?
A muzulmánok rendet teremthetnek?

A valóságról nem szükséges sokat írni, hiszen polgártársaimmal együtt látjuk, hogyan megyünk tönkre. A felemelkedést nem tapasztaljuk, a fejlődés nem ízleljük…
Szeretnénk a szépet, jót látni, tapasztalni, de amikor ez bekövetkezne, akkor egy égi csapás érkezik. Tör, zúz, rombol, mindent maga alá seper.
Igen, mert ezt így igazgatják, ezt így akarják.

Az ország másé, Népét igába verték, lelke felszívódott, teste eltűnt.

Újat teremteni lehet, csupán meg kellene határozni, hogy kivel, mikor, milyen időszakra…

A tét nagy, az idő kevés!

Rimaszombat, 2013. augusztus 19-én.

Házik Zoltán
MEDIAREK Corporation, Kárpáti Harsona
a FÚSZ tagja
Link itt!

Kategória: MAGyarságunk | Címke: , , , , , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

HUN vagy MAGyar avagy Pont és a Kör!

A HÕSÖK SOHASEM HALNAK MEG !
Emlékeztetõ: “Egy abnormális világban, a normálisak az abnormálisak!”

Pszichopaták, elmebetegek, bolondok, öngyilkosjelöltek, ki- és megraboltak, megerõszakoltak, meggyalázottak, megfélemlítettek, elhagyatottak, megkeseredettek és reményt vesztettek, hajléktalan munkanélküliek, kényszerû hitelektõl megtébolyodottak, egyszóval az abnormális mammonvilágba beilleszkedni képtelen tisztaszívû igazi, normális magyarjainknak, körben álló bajtársaiknak!

Harcoljatok már végre!

Hogy miért Ti?!
Mert a hõsök neveivel takarózó, azok emlékeit fennen hirdetõ nemzeti szervezeteink és azok okos, nagyon bátor, csalhatatlan és rendkívül tisztánlátó vezetõi, csahosai és az alájuk jóhiszemûen becsõdöltek, sohasem fognak!
Értetek, a Hazáért legalábbis soha, a bandériumok nem ezért vannak!

“Magyarázd el a Pontnak, hogy mi az a Kör!”

A Pont: “én vagyok a középpont, minden tõlem indul ki, én vagyok a kezdet és a vég…
Nagyszerû vagyok, okos, tévedhetetlen (öntelt), tökéletes vagyok, de fõleg bátor és szép, aki pedig ezt megkérdõjelezi, azt gyûlölöm!
A Kört különösen, mert parancsolgatni nekem kell, szolgálni pedig neki, hiszen õk állnak végül is körben!”

A Kör: “én a része vagyok valaminek, de nem tõlem indul ki, és nem én vagyok a kezdet és a vég…
Nem vagyok okos, tévedhetetlen (vagy öntelt), tökéletes, talán bátor és szép sem, aki ezt gondolja, azt nem gyûlölöm, mert esendõ vagyok és társakra, bajtársakra van szükségem, de harcolnék már, mert nem bírom így tovább…
A Pontot nem gyûlölöm, csak csodálkozom rajta, hogy nem éri fel ésszel, hogy önmagában, önimádatában teljességgel hitványul alkalmatlan, hiszen nekünk szolgálni és harcolni kellene az Istenünkért, Hazánkért és Családunkért!”

“A kör közepét hagyd üresen, az magáé az Istené!”
(“Az igazi Vezér mindig harcban születik!”)

A Kör társakra, bajtársakra vágyik.
A Pont alattvalókra és szolgalelkûekre…
És pont ez a baj a – valójában nem létezõ – nemzeti oldallal: pontokból áll!

EZ EGY NAGY ELÕRELÉPÉS A MEGÉRTÉS ÉS A MIÉRTEK FELÉ!

Nincs és soha nem is volt nemzeti oldal, csak annak hazudott magamutogató, zászlólengetõ és a hõsök jelszavait ordibáló “pontok”, kik önmagukban igét nem tartalmazó, egy cselekvésnélküli mondat részei, és pont, pont, pont!
A pontokból mondatok soha nem lesznek!

Ezek a pontok, mint légyszarok a nemzet abroszán úgy terjedtek el, és többnyire nem is maguktól…
Ezeket odacsinálták nekünk!
Ezek a pontok sohasem fognak összeérni, kör sohasem lesz belõlük, ez csak illúzió, hogy vannak és egyszer “majdcsak” harcolnak értünk és magyarságunkért is!

Ne legyenek illúzióink, helyettünk õk harcolni sohasem fognak, nem azért vannak és nem azért hozták létre õket, hanem azért, hogy örökös tétlenségre, várakoztatásra és végül beletörõdésre kárhoztassanak minket!

A pusztítás legjobb és legkényelmesebb módja: agyonhallgatni, elhallgatni, várakoztatni, fárasztani, ellehetetleníteni, kilátástalanná, reménytelenné és jövõnélkülivé tenni, soha semmit meg nem oldani, csak elnyomni és elnyomni, lehetõleg úgy, hogy azt higgye: “ez csak vele történik egyedül”!

Ezért azután kell egy pálya, egy abrosz, amin keringtetni lehet; teljen az idõ eközben is, addig sem küzd a fegyelmezett és csapatjátékos(!) magyar!
A légyszarok pontjai csak egyetlen hihetõ és kétségtelen üzenetet hordoznak; hogy a légy járt ott, talán több is…

Egy végtelenül alattomos harc, egy korszaklezáró végjáték szerencsétlen részesei vagyunk!
Ez a háború nem olyan, mint amilyen eddig volt a történelemben, ez a legkegyetlenebb, legbújtatottabb és legmocskosabb az emberiség történetében!
Ez a háború az emberiség ellen folyik, a tét: lenni vagy nem lenni, ahol a talmudisták megszállta kormányzatok a saját népük, emberiségük ellen folytatnak szervezett és szövetségben egyeztetett kegyelemnélküli irtó hadjáratot!
Ez a háború az emberiség magva, a magyarság, és az õsellenség, a mindenkori biológiai parazita, a mûember – a csak látszatember – között folyik!
Ez egy világokat romba döntõ faji háború része, és Te testvérem – légy erõs – ebbe születtél bele!
Nem mondhatod, hogy nem kaptál lehetõséget arra, hogy férfiemberségedet, bátorságodat és hitedet bizonyítsad!
Itt nincsenek frontvonalak, látható határok vagy egyenruhák és erõdítések, itt a tudás, a megérzés és a felvilágosult bölcsesség mutatja meg az emberarcú és sátánian gonosz, elvetemült ellenséget, különben nem láthatod!
“Megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni!”

A tét az emberiség elpusztítása, felváltása az elterjedõ biológiai parazitával, mely sem emberséggel, morállal, erkölcsiséggel és alkotó-teremtõ képességgel nem rendelkezik, csak mohó gyilkos akarással és habzsolással, élvezkedéssel!

Gondoljunk bele!
Hallunk errõl a médiából, rádióból, tévébõl és újságokból?
Csak egy állandó és szervezett figyelemelterelõ színjáték részesei lehetünk, hogy melyik senkiházi hazudós közszereplõ mit hazudott ismét: egy csótány mit böfögött fel egy kiskanásznak, vagy egy buckalakó mit válaszolt vissza egy jégkorszak utáni dögevõ leszármazottjának…
Nem hinnéd, de ha látnál végre, ezt látnád, és nem az öltönyt, ami rajta van!

(Aki önmagával szemben tartozott annyival magyarságának és emberségének, hogy utánanézett a csodálatos és letagadott igazi földi történelmünknek, az pontosan tudja, hogy mirõl beszélek.)

Ez mind porhintés a szemünkbe, hogy ne lássunk azért, hogy felismerjük az elõttünk álló végzetet és még módunk se legyen arra felkészülni, netán ellene védekezni!
Már benne vagyunk a harcban és a népirtásban, évente több mint húszezer jó magyart visz el a cionista béke, mely öl, butít és nyomorba dönt!

Naprakészen és jóindulatú tájékoztatásként:

Gyöngyöspata:
– a helyi problémákat helyben kell megoldani!
Ott ismertek a részletek, ott ismertek az ellenfelek, ott megtapasztalhatóak a frontvonalak!
Ne hagyd a magyart, küzdj embertársaidért, mint tenmagadért!

Azonban ez nem lehet egy a hazaárulók által gerjesztett harc elvont színtere, mert az elsõdleges ellenségünk maga a judapesti balliberális maffia, amely a fõvárosban székel!
(Sajnos szó szerint: innen sza..a tele a hazánkat!)
Számukra roppant kényelmes, hogy a feltüzelt és egy cseppet sem észkombájn cigányság ezen az eldugott helyen öli halomra magát a magyarsággal.
Ezt ne hagyjuk!

A cionisták a fõvárost, a közigazgatási hatalmat szállták meg, itt is kell ellene harcolni, ennek kell lennie a harc súlypontjának!
Mindig a fejre kell támadni, mert ott születnek a döntések, itt egy kis por a szembe többet árthat, mint egy farbarúgás a vidéken…
Judapest roppant sebezhetõ és a paraziták kedvelik a jólétet és a nyugalmat, ez elõsegíti az emésztésüket és a boldog, önelégült kiválasztottságukat.
(Ezt minden “nagy nemzeti vezérnek” tudnia kellene, ha tévedésbõl magyar ügyet szolgálna…)
Áram nélkül szar az élet és minden azzá is válik a mélyhûtõben, a judapesti kölök meg sivalkodik a sötétben, nem tud magával mit kezdeni zaba és a számítógépe nélkül, meg ugye fél is…
Ez a kiváltságos réteg meg önmagában teljesen hülye, semmihez sem ért, mert a kiválasztott csak okoskodni és megmagyarázni tud, így leplezve tehetetlenségét.

Egyenruhás bûnözés:
– tudjuk, hogy van, a neve rendõrség és a biztonsági szolgálatok.
Ez a “egyenruhás bûnözés” egy újabb liberálismarketing-terror a korlátozásra és a félelemkeltésre…
Azonban hozzá kell, hogy tegyem: rózsaszín ingben és boxer alsóban is mûködtethetõ a rohampuska…
Terepszínû egyenruha: horgász, vadász, madarász, szabadságharcos…
Teljesen mindegy, hogy milyen öltözékben nem teszünk semmit, és teljesen mindegy, hogy milyen ruhában robbantjuk szét magunkat végsõ és magányos elkeseredésünkben darabokra, egy jó zsíros célpont közelében!
(Természetesen itt nem a gyûlölködõ zsinagóga, vagy a hitgyüli, talán a rabbiképzõ lauder közelségére gondoltam…van más, viszketõbb is.)
Azonban e nélkül talán nehezebben hihetõ, hogy semmittevõ “nemzeti katonák” vagyunk, hiszen az egyenruha lásd támadóeszköz!
Ez viszont sokak számára nagyon zavaró lehet, de hát ott van a határ nekik is.
A schengeni is, a gyûrûhinta után…

Bin Laden:
– egy sokat tudó tanú eltüntetése, ha egyáltalán igaz a hír, vagy Bin Laden…
Viszont remek alkalom arra, hogy a cionista terroristák megtámadják az európai városokat, öldököljenek kedvük szerint és azt az irániak, vagy más szabadságharcosok nyakába varrják, ürügyet teremtve ezzel a nyílt fegyveres emberiségellenes végsõ harcra, ha úgy tetszik a leszámolásra!

Bizony a zcionisták mindig is így harcoltak, harcolnak, és fognak is harcolni!
Pontosabban nem harcolni, hanem gyilkolni, szadista módon öldökölni és pusztítani ott, ahol csak véletlenül megfordultak!

(A II. Világháború alatt is ígérgettek és hitegettek, aki megadja magát annak bántódása nem lesz.
Egymillió ember el is hitte ezt a Hamburg melletti gyakorlótéren.
Eisenhower (Dwight David Eisenhower 1890.10.14. Denison, Texas) svéd zsidók leszármazottja, a partraszálló inváziós erõk fõparancsnoka, késõbb amerikai zsidó elnök, erre a szavát is adta.
Az amerikai Tábori Csendõrök (MP) a puszta földön körbekerítették az egymilliónyi nõt, gyereket és férfit, és hagyták éhen halni õket!
Gondoljunk ebbe bele, milyen lehetett az, amikor a katonaférfi szeme láttára hal éhen szeretett asszonya és gyermeke.
Lassan, kínok között, mit meg nem tett volna értük, talán harcolt volna is, mint a megszállott!
A zsidómédia ezt nem híresztelte, tehát meg sem történt!)
Azért ne lepõdjünk meg ezen ennyire…

Mit tesznek itt velünk a cionisták a saját országunkban?!
Ugyanezt, csak lassabban és módszeresebben.
Az ország nagy része éhezik, az állatok éheznek és már a gyerekek is éheznek, csak szégyellünk errõl beszélni!
Több mint hatvan évvel(!) a háború után éhezik az ország! Vajon miért?!

Amerre csak járok, tapasztalom, az embereknek már nincs semmiféle tartalékuk, egyik napról a másikra élnek, de béketûrésbõl szolgai módon fizetik az adót, a sárgacsekket, a részleteket és mindent a telhetetlen parazitáknak!

Eközben Szarvason tobzódnak a világ minden részébõl ide beutaztatott fattyak, hogy milyen jó itt nekik Magyarországon…
Azután elmennek és csak a szétszórt szemét, a lepra kosz marad utánuk, mert ahhoz is lusták és beképzeltek, hogy rendet hagyjanak maguk után!
A talmudista mindent használ és felél, semmit soha nem ad, még rendet se…
A parazita ismertetõ jele ez, mindig vegyél el, és mindent élj fel!


Polgárháború:
– egy parazita számára csak az a jog, ami az elõnyére válik!
Nálunk itt és most csak(!) mazsihisz-jog van, erre tehát nem számíthatunk.
Azért nincs még polgárháború, azért nincs még itt az európai csendõrség és azért nincs még magyar-cigány fegyveres harc, mert ez még most(!) nem a cionisták érdeke!

Nem azért nincs, mert mi olyan nagyszerûek és tûrõképesek vagyunk, hanem azért, mert ez még most nem a cionisták érdeke!
Gondolom érthetõ, hogy ez nem rajtunk múlik, hanem azon, hogy ezt mikor tálalják fel nekünk jó mócsingosan, cigányosan, magyarvéresen…
Természetesen akkor, ha ez a legjobban fog ártani, még gyengülni és pusztulni kell nekünk addig, nekik meg szaporodni és betelepülni még jobban!

A jóravaló naiv bolondoknak:
– a cionista hatalom számára nem kell semmire sem ürügy, azt õ azonnal megteremti magának, ha lecsukni, bebörtönözni vagy likvidálni akar!
A rendõrség azt csempész be egy házkutatás alkalmával, amit akar, olyan “szakértõi jelentést” ad, amely igazolja azt a mesét, amivel tönkretenni és lejáratni akar.
(“Van egyenruhás bûnözés, ahogyan azt állítják is!”)

Vezethet ez börtönhöz, “öngyilkossághoz” egy cellában, vagy kábítószer túladagoláshoz hétvégi piknikként egy vonatsínen…

Agyonlõhetnek közúti igazoltatás során, ahol húsz – általad soha fel nem ismert gyütment – adhatja elõ mûvészi színvonalon azt, hogy a két kezedben egy teherautónyi fegyverrel hadonásztál, miközben az ártatlan háromgyermekes kisrendõr (ebbõl az egyik fogyatékos, a kutyája szánalmasan süket, a felesége pedig a Magyarok Szövetségének otthon mossa a fehérnemûjét felajánlásból) csak arra volt kíváncsi jószándékból, hogy miért nem ég a jobboldali indexed…

Teljesen mindegy, hogy mit tartasz otthon magadnál, vagy egy erdõben falevél nézegetés közben, a lényeg az, hogy azonnal használd is, ha a helyzet fenyegetõvé válik, mert hivatalból kiképzett(!) és magyarnak hazudott terroristák lesik az alkalmat, hogy szitává lõjenek a lelkiismeretfurdalás leghalványabb gondolata nélkül, amennyiben tevékenységed megüti azt a mértéket, amirõl õk azt mondják(!), hogy ez már megütött egy mértéket…

Amennyiben ezt ésszel felérni még nem áll módodban, sok felbérelt cigánynak szerezhetsz örömet és perverz kielégülést, miközben módszeresen kínoznak halálra pusztán csak azért, hogy aznapra valakinek érezhessék magukat!

Tapasztalatom:
– mindenkinek ajánlom, járjon nyitott szemmel és gondolkozzon többet, tévét egyáltalán ne nézzen, még a természetfilmek is tele vannak hazugsággal, a tudományosokról és a hírekrõl nem is beszélve, vagy ha mégis, csak erõsen megkérdõjelezve annak minden mondatát!
Nincs és nem létezhet olyan nemzeti média, amelyik elmondhatja azt neked, amit el kellene mondani ahhoz, hogy végre megértsd a fafejeddel, most már téged akarnak levágni és ha erre rájössz akkor talán nem fogod ezt hagyni ellenkezés nélkül, ezért az adást az ügyelõ cenzor azonnal le is kapcsolná!

Célunkról és feladatunkról:
– önhibámon kívül embernek és magyarnak születtem.
Beszélem ezt a nyelvet, értem és szeretem a logikáját, értékrendjét és végtelen igazságtartalmát, hordom édes terhét.
Nem bírok nélküle élni, és jó lenne itt nekem, ha ezt hagynák!
Ezért elhatároztam – még régebben – hogy megkeresem a hasonlóan gondolkodó és érzõ magyar honfitársaimat a nemzeti oldalon, hogy együtt söprögessünk.

Ezzel a lépésemmel követtem el életem legnagyobb baklövését!
Magyarnak lenni roppant veszélyes dolog!
Erkölcsileg, morálisan, tehetségileg, vallásilag, emberileg és viselkedésileg is, mindenképpen!

Végigsétáltam a nemzeti oldalon, vagy legalábbis azon, amelyik fennen annak hirdette magát, a “vona”-horogtól egészen a patrubani-ig, amelynek jelentése azt hiszem kétforint, vagy több, végül is mellékes, mert az értéke az semmi…
“Igen van demokrácia, hiszen látható és tapasztalható, hogy aki magyar, az megtalálja a helyét a magyar oldalon, gyerünk, küzdjünk hát akkor együtt!”
– gondoltam vadul és igyekeztem minden elvárásnak megfelelni.

Taknyosra sírtam magam a sok Himnusz és hõsköltemény hatására, nyálasra csókolgattak az ölelkezõ mélymagyarjaink, fülembe üvöltötték szólamaikat nagy hõseink újkori letéteményesei, vágtattam õseink szittya tájain csontrészeg kómában és degeszre zabáltam magam a nagy közösségi bográcsokból…
Eddig jó volt magyarnak lenni!

Ezután tenni is szerettem volna, de ezt már senki sem akarta megbocsájtani!
Hirtelen kijózanodtam és hideg, világûri üresség töltött el: merre vannak az igazi Magyarok?!
Hol vagytok Magyarok?!

Valami történt velem, látni és érezni kezdtem, felismerni az emberarcú sátáni Gonoszt, amely pántlikás, nemzetiszínû és árpádsávos lobogók mögül vigyorgott rám!
Amerre csak nyúltam, amihez csak értem, amit csak megbolygattam, mindenhonnan magyarnak álcázott mocsok röfögött vissza, ragadt a kezemhez, tapadt a cipõtalpamra!

Mindenféle egzotikus … bolsevik és kitenyésztett hazaáruló csahos, kisztitkár, rendõrbesúgó, homokos, riherongy-ribanc, hechalutz-hacair-halucok-habonim-betar, “zsidó ifjúsági mozgalom és fajtisztaság védõ” hitgyülis álboldog, iosa-, cáhál-, sinbet- és mossad-tag, egyszóval a teljes repertoár, amit csak lázálmunkban, önkívületi rémálmunkban elképzelni tudunk!
Meglepõ módon a jóindulatú és naiv magyar tagság – amely szinte mindenütt megtalálható -, ebbõl mintha semmit észre sem venne, mi több kritika esetén ádázul védi a magyarnak álcázott kókler férget.
Ez bizony a hülyeség ára, melyet vérben fogunk megfizetni!

Azóta már tudom: nincs és nem is lehet nemzeti oldal!
Nemmagyarok tanítanak “magyarságra”, õk elemezik a helyzetünket, õk magyaráznak nekünk a magyarság feladatáról, õk kapnak teret és mûsoridõt a tévében, rádióban, újságokban, ismert “nemzeti portálokon”, õk prédikálnak nekünk önfeláldozásról a templomokban, õk temetnek el minket képletesen és a valóságban is…
Az õ csahosaik, seggnyalóik oktatnak és képeznek önkéntes katonának – de úgy, hogy harcolni sohase merjünk -, tudatosítják: a cionista-talmudista legyõzhetetlen!
Arrogánsan és gyûlölködve – ahogyan magyar sohasem tudna – marnak beléd, ha csak gyenge ötleted is lenne arra, hogyan kellene végre önmagunkért is hatékonyan küzdeni!

Nem tudok úgy beszélni sehol, hogy ne szólna közbe egy álcázott talmudista vagy kifehérített cigány: a harc nem megoldás, hogy mindent csak békésen, hogy még nincs itt az idõ, hogy mennyire értékesek vagyunk, hogy mennyire humánusak vagyunk, hogy mennyire inkább imádkoznunk kellene, természetesen õhozzájuk!

Nem tudok úgy enni, inni, élni, olvasni és körülnézni a világban, hogy ne lenne már benne a cionista méreg, de még úgy nõt is ölelni, hogy már ne mászott volna át rajta legalább egy idegenszívû és így visszamenõleg még a szerelmemet is megmérgezni, az már bizony fájó pont…

“Kígyók a kebleden, szitok a neveden!”

Ezért nyomorít meg bennünk egy életre a felelõtlen és meggondolatlan nemi kapcsolat, amelyre minden eszközzel nevel is minket a másságot propagáló média!

A végsõ megmérettetésben a hülyére vett szülõ azután szintén a “gyereke” mellé áll, mert az a rögeszméje, hogy az õ gyereke csak is jó lehet, tehát végsõ soron mindig(!) a vér fog dönteni és nem az igazságérzet és a felelõsség az emberiségért és a természetért, az Isteni és Örök Rendért!
Amennyiben ez a viselkedési forma ismerõsnek tûnik, ez nem a véletlen mûve!

Ugye ez eddig érthetõ, felfogható és követhetõ…
Azonban meddig tehetjük meg ennek a szennyezésnek a szõnyeg alá söprését és elkendõzését, mert ez számunkra nagyon kényes problémákat vet fel, melynek a végén rá kell arra, hogy jöjjünk: a halál teljesen jogosan fog eljönni értünk, mert ennek az ördögi körforgásnak csak a kollektív, teljes és alapos kipusztulásunk -szelektálásunk – vethet véget! (lásd: a várva várt 2012…)

Vagy:

Az emberi fajelmélet szigorú és ellenõrzött, következetes betartása!

Nem keveredhetünk korcsokkal, zsidókkal és cigányokkal, mert az emberi rasszok kevertetése, mennyiségi és nem minõségi eredményhez fog vezetni!
A fehérember tulajdonságai csak úgy örökletesek, ha azokat felvigyázzuk és ápoljuk, gondozzuk, ez a kulcsa az erkölcsi, testi és szellemi, lelki világszellem kialakulásának, melynek hordozója a tiszta emberi faj és azon belül is a teremtõ és alkotó nép, a magyar, az emberiség magja!
A zsidóság most éppen ezt támadja fajtársaival, az afrikai-szemita-hamita-elõázsiai-korcsnépekkel, a cigányokkal és az önnönmagából szándékosan feláldozott kiszsidók kevertetésével, elterjesztésével!

Velük vannak telerakva a közigazgatási és állami döntéshozó pozíciók, és ezek az öltönyös, mocsokból kivakart emberutánzatok rontják le arra a szintre a világunkat, életszínterünket, melynek képviselõi pontosan õk!
Ennek ismerete az általános emberi mûveltségnek kell, hogy része legyen!)

Hittem, dolgoztam és reméltem, szerettem tisztán és boldogan, de mindig elárultak, hátba támadtak és gyaláztak, ha védekeztem, azért meggyûlöltek…
“Kígyók a keblemen, szitok a neveden….!”

Így lettem én a saját hazámban, saját magyarságomban Farkas és üvöltve hívom társaim – olykor Holdfényes, vagy csillagtalan éjszakán -, gyertek, ne várjatok, marjatok végre!
Nincs hát már mire várni, mi vagyunk az utolsó Védõ- és Vérvonal!

“Pszichopaták, elmebetegek, bolondok, öngyilkosjelöltek, ki- és megraboltak, megerõszakoltak, meggyalázottak, megfélemlítettek, elhagyatottak, megkeseredettek és reményt vesztettek, hajléktalan munkanélküliek, kényszerû hiteltõl megtébolyultak, egyszóval az abnormális világba beilleszkedni képtelen tisztaszívû igazi, normális magyarjainknak, körben álló bajtársainknak:

Harcoljatok végre, ne várjatok a parancsra és a vezérre!
“A Vezér mindig harcban születik!”

A Kör részei vagytok, nem a Pont részei, a Kör közepét hagyjátok mindig üresen, az Istené!
Szervezzétek meg önmagatokat, tanúsítsatok Nemzeti Engedetlenséget, a Szükségállapot érvényben van, védjétek egymást és otthonainkat, hazánkat!
Ismerjétek fel ellenségeiteket, tudjátok, hogy értetek senki nem fog harcolni, ti már rég halottak vagytok, csak még nem vettétek észre!
Már nincs mit vesztenetek, csak a becsületünk maradt, azt meg kell tartanunk!
Egy hadüzenet nélküli alattomos háborúban éltek!

Használjátok gyakorlati kézikönyvként a Nemzeti Ellenállási Mozgalom (MNE) Útmutató Tízparancsolatát, csatlakozzatok a nemzeteteket, emberségeteket és magyarságotokat védõ Farkasokhoz, vagy Magányos Farkasként harapjatok, csak a tetteiteken keresztül válhattok értékessé:

A HÕSÖK SOHASEM HALNAK MEG!
(A Hõsök csak emberek lehetnek!)

2011 a Változás éve, 2012 a Bosszúé, 2013 a Kegyelemé: emlékezz!
Bajtársi üdvözlettel: Forintos Gyula
“Vérrel a vérért!”
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom megbízásából:
(Forrás: FEM, Tiszti Kiadás)
Találkozunk égen, földön!
Csonkaország 2011. május 1.
(In Memoriam T.- “A Hûség a Becsületünk!”- Figyeld a Farkasok Dalát…553)
Vezércikk: A Hõsök sohasem halnak meg!

(Link)
Teljes cikk:forintosgyula.blog

Kategória: MAGyarságunk | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Ujgurok – a nép, amely csak a magyart tartja rokonának

 
Az ujgur testvéreink elődeik, tagjai lehettek a hunok törzsszövetségének.
Négyezer éves történelmük, szépséggel és titkokkal teli kultúrájuk van – ők az ujgurok. Távoli földön, Belső-Ázsiában élnek, de a magyarokat rokonaiknak tartják. Bármennyire is furcsa, sokkal többet tudnak rólunk, mint ahogy azt gondolnánk.
A tízmilliós ujgur kisebbség Kína nyugati részén , a hivatalos nevén Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartományban él. Az ujgurok egymás között hazájukat csak Ujgurisztánnak illetve Kelet-Turkesztánnak hívják, vagy épp mindkettőnek. A húszmilliós Hszincsiang Kína egyik legnagyobb tartománya. Területén, amely 16 –szor nagyobb Magyarországnál, 13 etnikum él. Legnagyobb lékszámban az ujgurok. Az ötven éve tartó erőszakos kínai betelepítések miatt már arányuk 50 százalék alá csökkent. A türk nyelvcsaládhoz tartozó ujgurok a történelem során figyelemre méltó kulturális kincset halmoztak fel, amely a 19. században a térségbe érkező kutatókat és felfedezőket is bámulatba ejtette.
ujgurokAz ujgurok egyik ága korábbi birodalmuk szétbomlása után 840-ben Kelet-Turkesztánban telepedtek le, ez a terület a híres Selyemút révén már az ókorban is fontos kereskedelmi csomópont volt. Az ujgurok több vallást is gyakoroltak. Eleinte buddhisták voltak, ezt igazolják a máig fennmaradt buddhista templomok és kolostorok. A 10 században főleg török hatásra felvették az iszlám hitet. Kínai források szerint az ujgurok már ebben az időszakban is híres gyógyítók voltak, az akupunktúrát is ők fedezték fel. Jártasak voltak az építészetben a művészetekben és a zenében. Magas szintű volt írásbeliségük Még a legegyszerűbb foglalkozású ember is tudott írni és olvasni. Az ujgurok már évszázadokkal Gutenberg előtt ismerték a könyvnyomtatást.

A nomád népek közül egyedül a magyarokat tekintik rokonaiknak. Az ujgurok eredetileg Mongóliában éltek, elődeik tagjai lehettek a hunok által ismert. törzsszövetségnek. Ezt a helyiek is igazolják, az ujgur falu lakói egymás után sorolják az általunk is ismert szavakat.

ujgur-singer-DilnazKelet-Turkesztán több mint ezer éven át szabad állam volt. Hol Kína oldalán, hol ellenségeként, de véres csaták árán sikerült megőriznie függetlenségét. 1876-ban a kínai császári seregek elfoglalták területüket. Ujgur források szerint a kínaiak a betörés során egymillió őslakost mészároltak le. Az ujgurok azonban nem adták meg olyan könnyen magukat. 1884 óta, amikor hivatalosan is a Hszincsiang tartomány részévé váltak, 65 éven át 42-szer szerveztek fegyveres felkelést a kínai császári megszállók ellen. Kétszer is kivívták önállóságukat. 1933-ban létrehozták a Kelet-Turkesztáni Iszlám Köztársaságot, és 1944-ben kihirdették a Második Kelet-Turkesztáni Köztársaságot. Az előbbi 3, az utóbbi öt évig állt fenn.

1949-ben a Kínába tartó ujgur vezetők repülőgépe lezuhant. Ezzel az addig független állam szabad prédává vált. A kommunista Kína végleg bekebelezte az országot . Hszincsiang autonómiát kapott. Ez azonban csak papíron létezik. A kínai han nemzetséghez tartozó betelepülők különböző kiváltságokat élveznek. Az ujgurok anyanyelvi iskolákat, szabad vallásgyakorlást követelnek. Tiltakoznak a területükön végrehajtott kínai atomkísérletek ellen. És továbbra sem adják fel függetlenségi törekvéseiket. Erre azonban vajmi kevés az esély, hiszen Peking soha nem mondana le egy olyan régióról, amelynek földje 122- féle ásványkincset- köztük olajat, gázt, szenet és aranyat rejt.
Tekintse meg a videót!
(Forrás: dunatv.hu)

what china should beAz ujgur testvéreink  (“fehér emberek hosszú, világos hajjal” – ahogyan egy korabeli kínai utazó látja őket), akik a Sárga folyó és a mongol sztyeppék között éltek. Az évszázadok során a szomszédos, kisebbrendűségi komplexussal igazán nem vádolható Középső  Birodalom mindig is megpróbálta bekebelezni őket, ha nem egyéb, már csak az itt húzódó – és nagyon komoly gazdasági hasznot hajtó – Selyemút feletti totális ellenőrzés okán. A hivatalos kínai álláspont szerint Hszincsiang, (vagyis az “új határvidék”) már az időszámításunk előtti első században a Mennyei Birodalom szerves részévé válik – persze ezzel az indokkal az ujgurok (akiknek őseit a bizánciak “fehér hunoknak” nevezték) nagyon nem értenek egyet.

ujgur-ferfiakUjgur testvéreinket, a kínai vezetés teljesen be akarja olvasztani Kínába! A fővárosban 2.5 millió lakos közül 90% kínai betelepített és naponta hoznak be több tízezer kínait. Kína az idők folyamán folyamatosan kifosztja Uyghur régió ásványi kincsekben gazdag területeit. Példaképen, az elmúlt pár évben több mint 5,000 tonna aranyat vitt el Kína. 1949 óta 8 millió ujgurt lőttek agyon, a fiatal ujgur lányokat kínai kuplerájokba hurcolják. A törvény csak egy gyermeket enged vállalni a házaspároknak, és a második gyereket abortusszal elveszik az anyától, ha nem járul hozzá, akkor 6 évig tartó büntetést szabnak ki rá! A tibetiek is hunoknak tartják magukat, így a dalai lámához is ekképpen kellene viszonyulni! Belső Mongóliát is elrabolták a kínaiak, ahol 6 millió mongol él és a kis Mongóliában csak 2.5 millió ember! Belső  mongoli és az ujgurok határánál él egy nép, amely székelynek hívja magát és körülbelül 200.000 ezren élnek itt!

A székely és ujgur zászló hasonlósága szembetűnő, így van alapja annak, amit állítanak!
Magyar-ujgur nyelvben 4000 szópárhuzam fedezhető fel, csak néhányat említve:
Csárdás=egymást kísérő
Kolbász=kézzel tömni
Szemüveg=közeleg
Kocsi=kos
Rák=rák
Pest= az MTA szerint szláv eredet pets sütő – síkság ujgurban
Buda= megvilágosult – Buddha
Ujgur-terkep
Amint az Kőrösi tanárának, Benkő Ferencnek földrajzkönyvéből kiderül, “Nagy és Kis Bukária” akkori fogalmak szerint lényegében Turkesztánnal azonos és az Aral-tótól Észak-Kínáig és Mongóliáig elnyúló hatalmas terület volt. Nevezetesen: “Nagy-Bukária” tulajdonképpen Turkesztán nyugati része és egészen a Musztag-ata hegységig terjed. “Kis Bukária” viszont a Musztag-ata vidékétől keletre eső, Kínához tartozó terület, és a mai értelemben vett Kelet-Turkesztánnal azonos, a Tarim-medencében fekszik, amelyet északon a Tien-san, délen pedig a Kien-lun hegyláncai vesznek közre, s keleti felé a Góbi-sivatagot is magában foglalja.
Csoma kutatói felfogásában a kitűzött cél nemcsak a magyar őshaza megtalálása volt, hanem a magyarok rokonának tekintett hunok ázsiai őstörténetének tisztázása is.
“Ázsiai utazásom tárgya: kikutatni a magyarok első település helyeit. Összegyűjteni történelmi tetteinket, megfigyelni a hasonlóságát, ami több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van.” – írja.
Különféle források szerint Kőrösi Csoma Sándornak a göttingeni egyetemen folytatott tanulmányai során két olyan tanára is volt, aki arra ösztönözte, hogy a magyarok eredetét kutassa. Az egyik Eichhorn, akit híres orientalistaként ismer a nyugati világ. A másik pedig az antropológia megalapítója Blumenbach professzor volt. Kőrösi az utóbbi révén tette magáévá az ujgur elméletet. Ugyanis a professzor irányította rá figyelmét arra, hogy a magyarok valószínűleg a kínai évkönyvekben sokat szereplő ujguroktól származnak. De õ volt az is, aki arra biztatta tanítványát, hogy a magyarságnak ezt az állítólagos őstörzsét, és ezeknek eredeti hazáját felkeresse.
Ujgur-holgy
Mint ismeretes Kőrösi Csoma Sándor végül is sohasem jutott el az ujgurok közé. Személyes véleményem szerint ebben – nagy valószínűséggel – az is akadályozhatta, hogy nem volt muszlim, nem ismerte a szükséges mértékben és alapossággal az iszlám vallást, az iszlám kultúrát. Abban a korban – és ezt bizton állíthatom – egy ilyen cél megvalósítása, a megfelelő tudás nélkül eleve kudarcra volt ítélve. Hogy mit talált volna Kőrösi, ha eljut a céljához és találkozik az ujgurokkal? Erre most nem térnénk ki részletesen, de egy dolgot mégis elmondunk:
Mukliszi Juszupbek, ujgur történész, aki a 30-as években a kínaiak által alapított nemzetiségi fõiskolán, 1941-ben, Urumcsiban végezett, azt állítja: “Az ujgur nép õslakos Ázsiában, eredetükről az a legenda járja, hogy élt Közép-Ázsiában két testvér, “10 ujgur” és “9 ujgur”. Tőlük származik e pusztai nép két csoportja: a kínai Hszincsiang területén élõ népcsoport a “9 ujgur” népe, míg a “10 ujgur”, az onogurok Európába vándoroltak, s ők a magyarok õsei – tartja a máig is élő legenda. Az ujgurok a mai napig számon tartják a magyarságot, mint távoli rokonokat. 14 milliónak tudjuk az Európában élő magyarok számát, mi Kelet-Ázsiában 22 millióan vagyunk, így a törzs leszármazottait 36 milliós lélekszámúra becsüljük.”
Ujgurisztán egy megszállt ország
Utcai_jelenet_Ujgurisztanban_2

Ujgurisztán az ujgurok otthona volt legkevesebb 2000 éven át, amely idõ alatt kisebb megszakításokkal szabad és független ország volt, szemben a kínaiak állításával, mely szerint Ujgurisztán ősi, elválaszthatatlan kínai föld.
A történelmi tények világosan bizonyítják, hogy Kína ezen állítása történelem hamisításon alapszik, annak a reményében, hogy az elnyomás és az asszimiláció eredményeit idővel legitimálhatja a világ szemében.
A kínai inváziók sora Kr. e. 104-ben kezdődött, és azóta Ujgurisztánt többször foglalták el kínai csapatok, ám ezek a megszállások soha sem voltak hosszú életűek. A következőkben néhány történelmi adalék a kínai megszállásokról:
1. A Wu ti korban, Li Kuang tábornok Kr. e. 104-ben elfoglalta Ujgurisztánt, de Ujgurisztán népe visszaszerezte függetlenségét Kr. e. 86-ban, a kínai katonák legyőzésével.
2. A Hsuan Ti korban, Chang Chi tábornok megtámadta és elfoglalta Ujgurisztánt Kr. e. 59-ben. Azonban Kr. e. 10-ben az ujgur kánok legyőzték a kínai seregeket és visszanyerték szabadságukat.
3. A Ming Ti kor Második Kán Dinasztiája idején Pan Chao tábornok belháborút indított Ujgurisztán megtámadásával, Kr.u. 73-ban. Ez a háború mintegy 28 éven át tartott. Kr. u. 102-ben Pan Chao visszatért Kínába, majd egy évre rá fiának Pan Yungnak menekülnie kellett az õt legyőző ujgur kánok elől. Ekkor Ujgurisztán újból visszanyerte biztonságát és függetlenségét.
4. A Topa(Wei) korban, Ujgurisztán adót volt köteles fizetni Kínának, 448-tól 460-ig.
5. 657-ben a Tang dinasztiabeli Kau Tsung elfoglalta Ujgurisztánt, de 669-ben a Gök Türk kánok kiűzték a kínaiakat Ujgurisztánból.
6. 747-ben Kau Tsung a koreai Kao Sien-chi tábornokot nevezte ki a kínai seregek parancsnokává és megbízta az egymással hadakozó ujgur kánok egy csoportjának támogatásával. Ez a tábornok  kihasználva az ujgurok megosztottságát, rendkívül agyafúrt és kegyetlen módon állította szembe egymással az ujgurokat, és így sikerült Ujgurisztánt kínai alávetettségbe taszítania. Azonban az ujgurok 751-ben arab segítséggel megsemmisítették Kao Sien-chi erőit és így elnyerték függetlenségüket.
Peking2008 - Megnyitóünnepség - Tüntetés

Kr. e. 104 és Kr. u. 751 között hat kínai hadjárat indult Ujgurisztán ellen. Ezalatt a 855 év alatt, a kínaiak mindössze 157 évig uralták Ujgurisztánt, és mint ahogy a hadjáratok gyakorisága mutatja, ez az uralom mindvégig csak részleges és időleges maradt. A fennmaradó 698 évben Ujgurisztán szabad és független ország volt.

Abban idõszakban(Kr. e. 104-Kr. u. 751) általánosságban baráti volt viszony és kereskedelmi kapcsolatok létesültek Ujgurisztán és Kína között. Az újabb keletű kínai történelmi könyvek és politikai szándék ezeket a kapcsolatokat hátsó szándékoktól öveztetve úgy igyekszik beállítani, mint Ujgurisztán Kínának való alávetettségének bizonyítékát, hogy így legitimálják Ujgurisztán iránti igényüket.
Miután az arab, türk és tibeti erők kiűzték a kínai megszállókat 751-ben, mintegy 1000 esztendő telt el a kínai mandzsu uralkodók hódításáig. Ez alatt a hosszú időszak alatt nem Kína volt az egyetlen fontos diplomáciai tényező Ujgurisztán számára. Az ujgurok önkéntesen a Mongol Birodalomhoz, ahol 207 éven keresztül megtartották függetlenségüket és fontos szerepet játszottak annak kulturális és politikai életében. A fennmaradó 800 éven keresztül Ujgurisztán teljesen független volt, a jólét és fejlődés saját útját járta.
A mandzsu hódítók mintegy egy millió polgári lakos élete árán 1876-ban elfoglalták Ujgurisztánt és formálisan is betagolták a Mandzsu birodalomba, Xingjiang (vagy Sinkiang, amelynek jelentése “új tartomány”) Tartomány néven. Ezen időtől fogva Ujgurisztán folyamatosan katonai közigazgatás alatt állt. 1949-ig 42 fegyveres felkelés tört ki (átlagosan négyévente) a mandzsu uralom ellen, a függetlenség visszaszerzéséért.
uygur-ladies
1933-ban az ujgurok Ujgurisztán déli részén megalakították a Kelet-Turkesztáni Iszlám Köztársaságot, majd Ujgurisztán egészén a második Kelet-Turkesztáni Köztársaságot. Az előbbi államalakulat 3 évig, míg az utóbbi 5 évig állt fenn.
A kommunista Kína 1949-ben foglalta el Ujgurisztánt, és 1955-ben változtatta XUAR-ra a nevét. A kommunista Kína, azóta gyarmatosító uralmat valósít meg Ujgurisztánban. Az ujgurok leírhatatlan szenvedéseket kellet kiálljanak az embertelen idegen elnyomó uralom alatt. Dacára a szenvedéseknek és a kulturális genocídiumnak az ujgurok lelkét nem sikerült megtörni. A hozzáférhetõ kínai források szerint, az ujgurok 1954 óta, a kockázatok és veszélyek ellenére tüntetéseket és felvonulásokat szerveznek, földalatti mozgalmakat alakítanak, hogy kivívják jogegyenlőségüket vagy akár függetlenségüket, harcuk mely csúcspontját 1996-ban érte el, soha sem szûnt meg. Az ujgurok építette Ming Oy vagy az Ezer Buddha Temploma még megtekinthetők Kucha, Turfán és Dunhuang városaiban, ahol a kanchou ujgurok éltek.
ujgur-gyerekekKucha városában több mint 50 buddhista templom, könyvtár és a szegényeket istápoló népjóléti intézmény volt. Hotan városában 14 nagy templom és számos kisebb kolostor állt. Az ujgurisztáni ujgurok 934-benv vették fel az iszlámot, a Karahanida Satuk Bughra Kán uralkodása alatt. Azóta az iszlám az ujgurok egyetlen vallása, mind a mai napig.
Az ujgur hatalom, tekintély és kultúra a történelem hosszú folyamán át virágzott és több mint 1000 éven át uralta Közép-Ázsiát majd meredek hanyatlásba kezdett a mandzsu invázió után, majd a nacionalista de különösképp a kommunista Kína uralma alatt.
ForrásUj: SzékelyMagyar

Forrás1: magyartudat.com
Forrás2: medgyesegyhaza.jobbik.hu
Forrás3: Domonyi.aries.hu

Kategória: Egyéb | Címke: , , , , , | 22 hozzászólás

Minden területen folyik a harc a magyarság és az idegenség között.

A magyarság régóta romló politikai, gazdasági, társadalmi, és szellemi állapotát a nemzeti egység és függetlenség elvesztése jellemzi. E jelenségek gyökerei abban rejlenek, hogy a magyarságot ezer-száz éve idegen eszmék, hatalmak és érdekcsoportok félrevezetik.
Ez a félrevezetés a magyarság nemzeti öntudatát elsorvasztotta és ebből következett a magyar nemzet mai kedvezőtlen helyzete. A több mint 900 éves feudalista rendszer és a több mint 40 éves kommunista rendszer a magyarság súlyos legyengülését és lemaradottságát okozta, és e rendszerek maradványai még ma sem tűntek el.

nemzeti-dalAhhoz, hogy a magyar nemzet túlélje a mostani válságos helyzetét és sikeresen megküzdjön a jövő kihívásaival, meg kell ismernünk a nemzeti gondjaink alapvető okait, mert csak így tudjuk ezeket megoldani. Ahhoz, hogy megismerjük a magyar nemzet válságos helyzetének gyökereit, szükséges átvizsgálni az ezredik év körüli eseményeket. Ezekből kiderült, hogy Koppány ellenállásának leverése és István idegen haderők beavatkozásával történő törvénytelen hatalomra juttatása rendkívül károsnak bizonyult nemzetünk számára, mert ezzel megsemmisítették a magyar nemzet egységét, függetlenségét és hatalmát biztosító Vérszerződést. Ezzel egy idegenérdekű és magyarellenes rendszerváltás történt, amelynek következtében folyamatosan teret hódított Magyarországon az idegen befolyás és idegen érdekcsoportok ragadták meg a hatalmat. Azóta téves úton haladunk és ezért tép minket a balsors. Ezért vesztettük el nemzeti függetlenségünket, egységünket, hatalmunkat, és ezért fogyunk, gyengülünk, szegényedünk és teret veszítünk.
Így is mondhatjuk: eltérítettek minket a Magyarok Istenétől, aki őseink kezébe adta világhódító kardját, és az idegenek hamis hitével rabszolgaságba estünk és teljesülhet a következő jóslat is: clickÚton a magyarság teljes felszámolása felé!

A hivatalos körök nemrég ünnepelték Magyarország “ezeréves keresztény államiságát”.

Arpad fejedelemEz az eltelt ezer év alatt nagyon sok vesztesség érte a magyarságot. Elsősorban elvesztettük azt a nagyhatalmi helyzetünket amelyet a honfoglaló és államalapító magyarok létre hoztak Árpád vezetése alatt 896-ban, amikor a népeket irtó, elnyomó, kizsákmányoló és lezüllesztő római birodalomtól Európát felszabadító Hun Birodalom jogos örököseiként foglalták vissza a Kárpátok térségét. Ez a Magyar Állam Európa akkori legnagyobb hatalmának, a Német Birodalomnak 907-es támadását megsemmisítő győzelemmel visszaverte. A Magyar Állam megsemmisítésére és a magyarság leigázására törekvő nyugati fenyegetés elleni védekezés tette szükségessé a X. sz-i magyar hadjáratokat.

A kereszténység terjesztése csak ürügy volt idegen és magyarellenes hatalmi törekvéseknek.
István erőszakos, idegen beavatkozással magyarellenes rendszerváltást hajtott végre. E rendszerváltással a sötét kor és az idegenek fokozatos térhódítása köszöntek be Magyarországra, és ez az alapvető oka a minket régen tépő balsorsnak. Az ősi törvények és a Vérszerződés megszegésével a magyarság elvesztette egységét, erejét és függetlenségét.

Az idegen fegyverekkel ránk erőszakolt elnyomó és kizsákmányoló nyugati keresztény feudalista rendszerrel egy idegen és magyarellenes uralkodó osztály és egyház taszította a magyar népet rabszolgaságba, a sötét kor szellemi, testi és anyagi nyomorába. Ezt bizonyítják a számos pogánynak és parasztnak nevezett középkori népfelkelések. Az ún. “pogánylázadások” még évszázadokig tartottak mert a magyar nép nehezen tűrte az idegen elnyomást. Ez a keresztény feudalista rendszer megosztotta és legyengítette a magyarságot, politikailag, gazdaságilag, társadalmilag és szellemileg. Ennek az idegen rendszernek köszönhető a Magyar Állam megbukása, idegen uralom alá kerülése, szétdarabolása és idegen gyarmatosítása.

Arpad-fejedelemCsak a tények: Árpád alapította a magyar államot 896-ban. Magyarország több mint 1100 éves fennmaradását megalapozta az etelközi Vérszerződés által létre hozott magyar törzsszövetség, a pusztaszeri államalapító országgyűlés és a Bejövetelt elősegítő és az azt követő hadjáratok (nem kalandozások!). Ezeknek köszönhette elsősorban Magyarország a még évszázadokig tartó nagyhatalmi helyzetét. A magyarság soha nem volt olyan egységes, erős és független mint akkor, amikor még érvényben voltak az ősi törvények és a Vérszerződés.

Nagy tévedés azt állítani, hogy nem volt más lehetőség, mint átállni a nyugati keresztény oldalra, mert amúgy a magyarság elpusztult volna.
A magyar hadi erő képes volt legyőzni az európaiakét a 955-os lechmezei csata előtt és után is. E csatának jelentőségét túlértékelték. Szintén téves a keresztes hadjáratokat fenyegető példaként említeni. E “hadjáratok” túlnyomórészt gyengén megszervezett tömegek és rabló bandák portyázó kalandozásaiból álltak. Magyarország képes lett volna ezeket visszaverni úgy ahogy tette a többi nyugati támadásokkal.

A magyarságnak nem volt szüksége a nyugati “civilizációra”.
Ezer évvel ezelőtt a magyarok műveltsége sokkal magasabb szinten állt mint a középkori európaiaké. A tények azt mutatják, hogy amikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe Árpád vezetésével, akkor már rendelkeztek saját fejlett műveltséggel, államszervező képességgel és félelmetes haderővel. Hibás lenne azt állítani, hogy ha nem történik meg a nyugatba illeszkedés, akkor a magyarság a mai kezdetleges ázsiai népek műveltségi szintjén állna. Ilyen népek soha nem tudtak volna végrehajtani egy olyan műveletet mint a Honfoglalás (és valószínű, hogy egyetlen más európai nép sem).

A nyugathoz való csatlakozás csak gyengítette Magyarországot az idegen betelepítésekkel, a magyarság nyomorúságos szolganéppé süllyesztésével, a nemzeti öntudat sorvasztásával, a nemzeti egység felbomlasztásával és az idegen érdekcsoportok hatalomra juttatásával. Így Magyarország nem volt képes megfelelően védekezni a legnagyobb veszélyekkel szemben, amelyek mindig keletről vagy délről jöttek.
Magyarország nyugatba kényszerítése megakadályozta, hogy a magyarok szövetségbe lépjenek saját keleti rokonaikkal, a Tatárokkal és a Törökökkel, amit e népek felajánlottak a magyaroknak, de az idegen érdekeket képviselő magyarországi vezetőség ezt elutasította.

trianon3Ha Magyarország nem hódol meg a nyugatnak és saját keleti rokonnépeivel kötött volna szövetséget, ma még létezhetne egy 50-60 milliós Magyarország a Magas Tátrától le az Aldunáig, az Oberennsztől a Dnyeszterig és az Adriától a Fekete tengerig.

Az István királyt dicsérő egyházi mese valóban csak az: mese és nem hiteles történelem. Géza és István megszegték a Vérszerződést és az ősi jogrendet, amely szerint Koppány lett volna a jogos uralkodó, és megdöntötték az Árpád által megalapított államrendet. Ezzel indult meg a magyar népet nyomorító testvérharc és a vele járó idegenek beáramlása, elhatalmaskodása, ami végig kísérte az állandó belső hatalmi harcokat, amelyek jellemezték az István uralkodásával bevezetett idegen rendszert. Akik annyira dicsérik István “államalkotását”, azok nem veszik figyelembe, hogy milyen ingatag és gyenge volt a középkori hűbérúri (“feudális”) rendszer. Természetesen egy egységes, erős magyar állam kellett, de ezt csak az ősi jogrendre és a Vérszerződésre lehetett volna megalapozni, nem egy idegen érdekeket szolgáló vagy idegen érdekek által befolyásolt rendszerre, amit Istvánnal végrehajtattak. Az Istvánt dicsérő elmélet ugyanolyan dogma mint a finnugorizmus, amelynek a politikai és egyházi hatalmak által fenntartott egyeduralma káros az egészséges nemzeti öntudat kibontakozásának. Trianon bebizonyította, hogy teljes csődöt mondott az István által bevezetett nyugati politikai és vallási irányzat. A magyaroknak saját útjukat kell járni, és nem mások érdekeit szolgálni.

Szörényi Levente, az István a király, Atilla Isten kardja c. művek szerzője rámutatott a magyarság legalapvetőbb gondjára: az ezer évvel ezelőtt kialakult hármas belső megosztottságra. Szörényi a következőképpen jelöli meg a három szemben álló csoportot: a szentistváni és a koppányi magyarság, valamint az idegenszívűek. Az utóbbiak esetleg csak magyarnak hangzó neveket viselnek és magyarul beszélnek, de szellemileg idegenek. A szentistváni magyarok azt hiszik, hogy csak a nyugati kereszténységnek köszönhetjük államiságunkat, nemzeti létünket, létjogosultságunkat, és műveltségünket. A koppányi magyarság a nemzeti egységet és függetlenséget biztosító ősi törvényeket és hagyományokat tiszteli.

cimer895Nemzetünk fennmaradása érdekében a nemzeti oldalnak egyesülnie kell, de a nemzeti oldal egyesülése csak a koppányi magyarság által képviselt nemzeti értékek tiszteletben tartásával és érvényesülésével lehetséges. Csak egy egységes nemzeti oldal tudja legyőzni a magyarságot elnyomó és kizsákmányoló, idegen érdekeket szolgáló, hazaáruló és hatalombitorló idegenszívűeket. Az idegenszívűek eltávolítása és felelősségre vonása az első számú feltétele annak, hogy Magyarország helyreálljon, és hogy a magyarság megmaradjon. Ahhoz, hogy megmaradjunk, keményen meg kell küzdenünk életterünkért. Az élettér fogalmat nem csak a szó szoros értelmében használjuk, hanem az élet minden más területére is vonatkozóan: az államigazgatás (“politika”), a gazdaság, a társadalom, a műveltség, az erkölcs, stb.

verszerzodes-etelkozÉszre kell vennünk, hogy most már több mint ezer éve minden területen folyamatosan veszít a magyarság az idegenség előrenyomulásával szemben:
Magyarország több évszázados és a máig tartó idegen gyarmatosítása, a magyarság fogyatkozása, országunk nagy részének idegen megszállása és területeink elszakítása, idegen érdekeket szolgáló csoportok (“politikai pártok”) hatalomra jutása, gazdaságunk idegen kezekbe kerülése, az idegenszármazásúak társadalmi érvényesülése a magyarság rovására, a magyar műveltség és hagyományok elsorvasztását okozó idegen “kultúra” és életmód elterjedése, a magyar nyelv elkorcsosodása, az idegen vallások, értékek és eszmék elterjesztése.

Minden területen folyik a harc a magyarság és az idegenség között. Belső és külső ellenségeink arra törekednek, hogy a magyarságot megosszák, leigázzák, gyarmatosítsák, kizsákmányolják, erkölcsileg lezüllesszék, elmagyartalanítsák, idegen népekbe olvasszák és végső soron eltüntessék.

Forrás: Hunmagyar.org

Kategória: MAGyarságunk | Címke: , , , , , , , , , , , , , | 15 hozzászólás

A MELEGVIZEK BIRODALMA

Mottó:sumer-himnusz
Kibírtak mindent és mentek tovább –
Akkor is, ha már nem volt több remény –
Nem volt már más, csak a magyar csodák.

A Nimródi szép-időkben,
Pannon Éden volt egykor ott, –
Ahol, Európa legelső, ős népe,
A Kárpát hazában lakhatott,
És a nyelve: Székely-magyar volt.

Nap-es-a-Kheopsz-piramisErre vall, a sok-sok, hegyi Magura,
Az erdélyi pallag-kultúra,
Megannyi, teremtő, nyelvi csoda,
Bosznia, a Nap-piramisa,
És a Kárpátok koszorúja.

Az Aranykor kapujában,
Már ember uralkodott a tájban,
Kit megjelölt a gravetti gén, –
Szeleta barlang szülötteként –
A homogenézis lépcsőzetén,
Megnyílt a teremtés spektruma,
És Öreg Isten inkubátorában,
Megszületett az első, emberfia:
A Pannon Éden lakója –

arvisuraÉs még el se indult az óra,
Ötezer évig, Aurignaciban –
Ahogy meséli az arvisura,
Mikor a szkíták útra keltek,
És más népek, felmenői lettek.

Az Igaz-szólás történetén?
A Júdás testvérek, már rég,
Nem gúnyolódnak, mosolyognak –
Egyre csak gazdagodik a kép –
Mit az isteni véletlen tár elénk –
A genetika tanúskodhat,
És a markerek nem hazudnak, –
Hiába a hamis hallgatás,
Kölcsön vett, ádámi, legendák,
Delelőn jár a valóság!

Az idő megvallja titkait,
Elűzve Lucifer árnyait, –
Mindent elsöpör az igazság,
És fejet hajt az alvilág –
A pénzhatalom, csődöt mondott,

taltosHiába mondja, Isten halott:
Mesevilágról szóltak a táltosok, –
A kínai, és magyar Krónikák –
Fény világítja át az éjszakát,
Ünnepeljük hát, Est-hajnal csillagát,
S énekeljük, aranykor, magyar himnuszát!

Nimród volt az első király, –
Míg rózsa lesz, és napvilág,
Látod ragyogni az égen,
Nimrud, est-hajnal csillagát.

Dicsőség a Fényhozóknak!
Kik a Földért harcba szálltak,
Öreg Isten inkubátorában,
Embert adtak az új világnak!

rovasirasPannónia Édene volt,
A Melegvizek Birodalma:
Európa legelső, ős népe
A Kárpát hazában lakott –
A Pannon tenger partjain,
Ahol termőre fordultak a pallagok,
Boldogan éltek és haltak,
Hunor-magor szittyák, szabírok,
Pilisi és pártus mágusok, –
És a nyelvük: székely-magyar volt.

NTK Horváth Sándor, Kaposvár, 2013. I. 23.

Kategória: Magyar Őstörténet | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 hozzászólás

Ébresztő, fidesz-szavazók! 

Tudod-e, hogy Lenin mit mondott az ellenségeiről?
Lenin azt mondta az ellenzékről, hogy ha nem akarod, hogy túl sok fejfájást okozzon, akkor a saját embereiddel irányíttasd te magad a háttérből a másik oldalt.
Mint látjuk Magyarországot megszállták idegen érdekek. Magyarellenes törvényeket hoznak, magyar ellenes műsorokat vetítenek. Ebből is tapasztalhatjuk, hogy nem
magyar kéz irányítja hazánkat. Ha ez a hatalom szintén használja Lenin trükkjét, akkor igyekezni fog azt is elérni, hogy a nemzeti mozgalmakat is ő irányítsa a
háttérből, hogy túl sok fejfájást ne okozzanak neki a magyar kezdeményezések.

Kategória: Egyéb | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése