Versailles végnapjai, az eredeti anyag.

220px-Speke’s_Monument_in_the_Kensington_Gardens,_London_2013_(4)Le kell szögezni, hogy semmi sem az, aminek látszik.
A politika egy mocsok dolog, egyre többen látjuk, és mégis tehetetlenek vagyunk.

A hatalomnak ma már megvan minden eszköze, hogy eljárjon az ellenszegülőkkel. Minden ott kezdődik, hogy a kormányok, nem csak nálunk, mindenhol a háttérhatalom helytartók szerepét játszák. Minden forgatókönyv szerint zajlik.

Addig, amíg ezt a köznép nem látja, nem veszi észre, tényleg nem lehet semmit se csinálni.
Megcsinálták a pártokat és egymásnak uszítják az embereket, sikerrel!

Amúgy létezik egy terv Nagy Magyarországról, de nem, úgy ahogy mi szeretnénk. Ilyen címszó alatt a Kárpát Medencére pályáznak.
Igen “ők”. Erdélyben is megy a felvásárlás. És akkor az “ők” “magyarok” lesznek. Mit gondoltok, miért foglalkoznak az ezeréves “közös múlttal”. 50- 100 év múlva ki tudja majd az igazságot, mert jelenben mindent átírnak.

Lesz Nagy Magyarország!
LESZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG!

nagy-moA minap kaptam kézhez nagyra becsült barátom, Geonczeol Gyula felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.

1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniuk az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai vagy gazdasági összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak “Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben”…

trmainMost tessék figyelni!
Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni ország csonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében.
Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.

Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:

1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissetől keletre fekvő térségért;
2. …
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben, 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;
5. …
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ  ÉS AZ NSZK  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  A  TRIANONI  SZERZŐDÉSIG  ÉRVÉNYES  HATÁROK  VISSZAÁLLÍTÁSÁT.

Justice-for-Hungary
Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen

7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;
8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;
9. …
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s ezeket a térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;

11. A  SZOVJETUNIÓ  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  KÁRPÁTALJA  LESZAKADÁSÁT  AZ  UKRÁN  NACIONALISTÁK  DESTABILIZÁCIÓS  TEVÉKENYSÉGE  ESETÉBEN,  ÉS  AZT  SEM,  HOGY  KÁRPÁTALJA  A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁGHOZ  CSATLAKOZZON;

12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.

Íme, a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány, Antallal az élen azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum “titkos” volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása…

igazsagot_magyarorszagnakÁmde nem véglegesen! A Történelmi (Nagy) Magyarország továbbra is követeli a maga jussát. Igaz, immár nem a fenti dokumentum alapján, mert annak időszerűsége felett elszállt az idő. Ennek ellenére ott tartunk, hogy bármely “magyar” kormány egyetlen nyikkanására, egyetlen beadványára elindulhat a lavina, amely maga után vonja a Történelmi Magyarország visszaállítását! Ez hamarosan meg fog történni, s a területrablóknak még arra sem lesz idejük, hogy szájukra vegyék álnok és hamis szólamaikat. Nem lesz idejük krokodilkönnyeik szétmaszatolására, mert olyan hatalom fogja követelni a határrevíziót, amellyel szemben pillanatnyilag nem létezhet ellenvetés.

Ez természetesen bennünket sem vigasztal. Arról a láthatatlan hatalomról beszélek, amely észrevétlenül hódít teret Magyarországon, észrevétlenül lopakodott a hatalomba, s szinte észrevétlenül érvényesíti akaratát. A betelepülésük folyamatos, s mint olyanok, semmivel sem elégednek meg. Amikor bármelyik pillanatban – úgy döntenek, hogy az országon belüli hatalmuk elég erős és immár megdönthetetlen, nem elégednek meg tovább az ország jelenlegi területével, mert hatalom-és területéhségük is határtalan.
Kihirdetik tehát a trianoni ország csonkítás jogtalanságát és annak tarthatatlanságát, aminek jóvátételéhez azonnal csatlakozik majd a világ összes állama, kivéve a területrablókat, s a régi, történelmi határok újrarajzolása immár csak a technikai megvalósítás idejét igényli… Mindenki eldöntheti magában, hogy ez mit jelent majd számunkra.

Trianon_cover_smallTény, hogy világraszóló ünneplésre nem lesz okunk.
Sajnos ezt eredményezte folyamatos elárultatásunk és a magyar diplomácia, valamint politika impotenciája. Mindezek ellenére, ezzel kapcsolatban azt üzenem a Magyarországot körülvevő területrablóknak, hogy lassan vége a pünkösdi királyságnak!
Az a Magyarországon kiterebélyesedő hatalom, amely bennünket is nyomaszt, rájuk telepszik, s egyik napról a másikra beléjük fojtja a szuszt új, viharos sebességgel meghozott törvényekkel és rendeletekkel. Még azt sem dönthetik el végérvényesen, hogy mit is hazudtak maguknak: “nagymorva” státuszt vagy dák dicsőséget, arra ébrednek, hogy tehetetlen rabszolgákká váltak.

Velünk egységben felléphettek volna minden idők legkegyetlenebb és legádázabb rabszolgatartói ellen, de mivel se nem láttak, se nem hallottak a bennük mesterségesen felszított magyarellenesség szürke hályogán keresztül, eszük ágában sem volt velünk szövetkezni, hogy együttesen lesöpörjük magunkról a közös ellenséget, azt a pióca réteget, amely ránk telepedett és megfojtással fenyeget bennünket.
Pedig együttesen megtehettük volna…

Mi, magyarok voltunk számukra az “ellenség”. Ehhez a magyarellenességhez és magyar-gyűlölethez gyűjtötték és halmozták magukban a kocsmabölcsességet és hazug szólamokat.

Ennek most érik be a gyümölcse: Külön-külön lesznek bedarálva és a történelem süllyesztőjébe hányva, ahol a pokol mély fekete gyászdrapériája alatt elhal a “Madari za Dunaj” hőzöngés.

Cúth János
/////////////////////////////////  Levelem
— Eredeti üzenet —

igaszsagot-magyarorszagnak

Elküldve: 2014. január 22. 11:49
Tárgy : válasz amerikai barátaimnak

Reagan elnok es Gorbacsov visszaadta a teruleteinket egy szerzodesben, hiszen Magyarorszag teruleti serthetetlensege a kelet – nyugati egyensuly megkerulhetetlen resze.
Reagan elnok pedig komoly allamferfi volt es ezt tudta. Nemugy a jelenlegi neo-wilsonista kormanyok.
Eppen Czuth Janos banyaszta ki ezeket az adatokat es nalam ez lecsapodott, mert hasonlo informacioim voltak, a becsi csapat csokkentesi targyalasok miatt, illetve mert az amerikaiak svajci egyeztetesein az amerikai kuldott Rostow, ovott a german orosz kozelkedestol. Errol a The Wall Street Journalnak nyilatkozott.
Akkoriban Amerikai Magyar Szovetseg igazgatoja voltam 1989 korul, igaz onnan is “eltavolitottak”, mint mindenhonnan, valoszinuleg az egyik washingtoni lobbista miatt, aki szdsz kotodesu volt.
Antall az szdsz -el es kissingerrel megegyezve szabotalta le a magyar feltamadast. Kuldok egy cikket, ahol ezt leirom. (Barikad 30 oldal, 2013, Marcius 14 koruli szam)
Ha Czuth baratunkkal beszelni tudsz, jo lenne ha ujra kozze tenne az eredeti Reagan – Gorbacsev megegyezeseket, mert az volt a Hideghaboru vege a kommunizmus lebontasa koruli megegyezes reszekent es abban egyeztek meg, hogy nem avatkoznak bele Ukrajna belugyeibe.
Ezt az idosebb Bush elnok vegre akarta hajtani, de Antall keresztbe fekudt.
A kissingeri neo-wilsoni vonal most ezt folrugja es ebbol lesz a konfliktus Oroszorszag es a nyugat kozott.
Ez lesz az entente es versailles vege. Martonyi egy selejt, aki ocska lejart mszmp-s es kisz titkaros doktrinakban gondolkozik es roppant karos, amit csinal, most is nem is szolt az ENSZ es a St. Germain szerzodesben biztositott onrendelkezesi es kollektiv jogokrol, mert a kisantantot vedelmezo szovjet alapszerzodeseket vedelmezi es a magyarvero vadallatokkal akar baratkozni, mert az van a rozsadombi szdsz-es paktumban, es ami “TITKOSITOTTAN” a Regan Gorbacsev egyezmeny folrugasara es ellensulyozasara lett kitalalva. A budapesti kormanyzatokkal ezt a gyalazatos programot hajtatjak vegre es nem veletlen, hogy feltuno a sok aljas arulas.
Reagan es Gorbacsov folulirta  mindezt, es most Versaille is veresen el fog bukni.
Arra kell figyelni hogy a magyarsag se bukjon el veresen az illegitim donteshozok es arulok miatt.
Karpatalja lecsatolasa Ukrajnrol es ezzel a nyugat hatarainak lezarasa pedig eppen erdeke a nyugatnak, de a keletnek is a szethullo szlovakia mellett.
Ezert lehetne most Karpataljarol megallapodni Oroszorszaggal, mert Ukrajna szethullik, es Oroszorszag ervenyesiteni fogja teruleti igenyeit.
Karpatalja orosz terulet versailles szerint, csak adminisztrativ okok miatt tartozott a szovjet idoben Ukrajnahoz.
Reagan es Gorbacsev visszaadta. Most kell rest utni versaille-on.
GGyula

“Ne tagadd meg a fajt miből eredtél, lángoló vért miből születtél, a föld mely éltet s eltakar, ha magyarnak születtél, hát maradj MAGYAR ! “

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. http://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: A világ helyzete
Címke: , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

16 hozzászólás a(z) Versailles végnapjai, az eredeti anyag. bejegyzéshez

 1. Orszaghoditok – MARSCHALKO LAJOS – OLVASSATK EL LEGALABB A 40-IG OLDALIG….. es vegyetek mar eszre ezt a suketelest a Trianonrol,hogy ez csak egy delibab,azoknak akik szeretnenek valamit tenni a nemzetert: A fold aze akk lakjak,megmuvelik. Amig az “Erdelyt vissza-mindnet vissza ” – temeg nem kezd tomegesen betelepedni Erdelybe,hogy itt elljen ,addig csak ures mondatok es marad az erdelyi madzarsag 10 %nal es csak csokken es csokken,amig nyugatrol jon a reklam,hogy dequrvajo kint elni,mert sok a penz (a bankokban,ezt mar nem teszik hozza)

 2. Katalin Kovács szerint:

  Akkor Ön szerint Magyarországról nem nyugatra, hanem Erdélybe kellene települni? Végül is, ha adnának ott állampolgárságot, akkor nem biztos, hogy rossz ötlet visszalakni.

 3. Beregszàszy- Nagy Tibor szerint:

  Magyarorszàg igazsàga elhozhatja, euròpa ázsia tengelyt!

 4. Magyaródy Szabolcs szerint:

  A világtörténelemben az egyetlen állandó factor a VÁLTOZÁS. Ukrajna valószínűleg rövidesen háromrészre fog esni: keleti rész visszatér Oroszországhoz. Kiev és környéke oroszul beszélő Ukrajna. Végül a Lemberg környéki főként katolikus ukránok önálló állama. Kárpátalja felé hatalmas ruszinnyelvű propagandát kellkene indítania a kormányunknak…

 5. 3. pontosítás 

  11 TILTÓ JAVASLAT A VÀLASZTÀSI KAMPÀNY KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TERJESZTÉSRE, AZ ÀLTALÀNOS CSŐDNEK AZ EDDIGI HAZAI KORMÀNYOK ÉS ÖNKORMÀNYZATOK ÁLTAL ELTITKOLT 11 FŐ OKA ELHÀRÍTÀSA CÉLJÀBÓL, CSALÀDI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI SZINTEN

  Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
  MEHNAM-info Kód: csod-fook-csalasokat-betiltas-140204

  TIZENEGY TUDOMÁNYOS- ÉS JOGI CSALÁS, AMIT TÖRVÉNNYEL TILTATNI KELL

  TERRORELHÁRÍTÁS ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, hogy az országgyűlési, önkormányzati és EU-s választásokhoz kampányoló személyek mindenhol, minden településen ismertessék a magyar lakossággal az előlük eltitkolt 11 csődfőokot, s hogy a magyar lakosság védelmére az alábbiakat kell betiltatni:

  1. Konyhasó- és vagy káliumtartalmú műtrágyákat (mert talajmérgezőek és fokozzák az aszálykárt).

  2. Konyhasó helyett káliumsóval ízesített élelmiszereket (mert életrövidítőek és meddővé tesznek).

  3. Alumínium vegyület timsóval élelmiszer tartósítást (mert agymérgező, elbutít, lerövidíti az életet).

  4. Élelmiszerrel vagy infúzióval túl sok kálium vérbe juttatását (mert életrövidítő és meddővé tesz).

  5. Tiszta esővíz (desztillálástól megtisztult víz) ivóvízként használatát „mérgezőnek” feltüntetést.

  6. Talaj-, víz-, növény-, állat-, ember állapotjellemző adatai hamis optimum határértékekhez kalibrálását.

  7. Kisebb adó- és vagy munkabér költségű külföldi termék ugyanilyen hazai terméknél kisebb árát.

  8. Fűtő- és elektromos energia geotermikus magmahő felhasználással előállításának akadályozását.

  9. Trágyaként- és öntözővízként hasznosítható szennyvíz ivóvízbázis folyóba és tengerbe vezetését.

  10. A vér, magzatvíz és ezeknek megfelelő Ringer fiziológiás infúziós oldati, élettanilag optimális víz/NaCl=110, Na/K=30 (víz-és ásványi anyag) arányoktól durván eltérő étkezési dózisok előírását.

  11. Tudományos- és jogászi bűnözést, pl. az igazságszolgáltatás helyett „jogszolgáltatás” folytatást, kulcsszó-átértelmezéssel bűncselekmények jogszabályok szerinti értelmezésének lehetetlenítését, a magyaroknak tudatosan kárt okozó tudományos akadémiai csalók bíróság által nem büntetését. stb.

  A méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd a http://www.aquanet.fw.hu** tudományos honlapot is megjelenítő http://www.tejfalussy.com honlapon és a Hun Televízió „Sorsunk alakítói” műsoraiban. (** http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html)
  Felkérem a Magyar Államot (Pénzügyminisztert), hogy fizessen kárelhárítási díjat a jelen kárelhárító „megbízás nélküli ügyvitelért”*. A kárelhárítási díjat 1:1:1 arányban kérem kifizetni az Agroanalízis gmk va. és a választási kampányuk során a fentieket minden településen ismertető Jobbik Magyarország és Kisgazdapárt részére. A díjat az állam által folytatott, ma még törvényekkel nem tiltott (= megengedett) 1-11. károkozások fenti tiltással elhárítható összes kárai alapján kérjük kiszámíttatni! (* Megbízás nélküli ügyvitel az újabb Polgári Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §.)

  Felkérem t. Címzettek Mindegyikét, hogy szíveskedjék jelezni, ha van konkrét elleninformációja, ellenszempontja, ami miatt tovább lehetne pontosítani az itt javasolt kárelhárítási intézkedésemet! Az észrevétel 15 napon túlmenően elmaradását a fent dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.

  Melléklet: A hazai országgyűlés által 4. éve válasz nélkül hagyott, a 11 csőd főokot titkolás (és a hazaáruló titkolói) ellen benyújtott  közérdekű bejelentés (kód: csodfototkok120117a).

  Verőce, 2014. 02. 04. 

  Tejfalussy András (tudományos tanácsadó)

  Melléklet:
  Kód: csodfotitkok120117a

  HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
  ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

  1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MŰTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMŐFÖLDEKET.

  2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

  3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

  4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

  5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDŐ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
  ÉS MÉRGEZŐ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.

  6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT.

  7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
  árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő üzemi munkahelyeket.

  8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

  9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
  a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

  10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális (fiziológiás) Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életű magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.

  11./ 1-10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE.

  Verőce, 2012. 01. 17.
  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (személyi szám:
  1-420415-0215, an.: Bartha Edit), TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
  H-2621 Verőce, Lugosi u. 71., http://aquanet1.net76.net***
  tejfalussy.andras@gmail.com,+36-20-218-1408

  *** Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/

 6. Dobóczi Sándor szerint:

  Amelyik média nem hajlandó segédkezni a tények köztudatba kerülésében,az Nép ellenes:Magyar ellenes!Tulajdonostól függetlenül,mivel Magyarország területén Magyar embereknek sugároznak:kötelesek magyar érdekeket képviselő műsor adását biztosítani!Amennyiben nem teszik,fel kell függeszteni működésüket!MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!!!

 7. cila szerint:

  Ezt az egyik magyar kormány sem tudja. Sajnos az államvezetésébe került magyar idegen, kriminális elemek kormányoznak.A magyar média egy része mérhetetlen károkat okoz Magyarországnak a III/3 -asok tovább tevékenykednek. Az ATV műsoraiban naponta hazaárulást követ el. Egy zsidó fészek, ahonnan sugározhatják a tisztességes magyarokat és Magyarországot gyalázó szólamaikat. Az emlitett TV adót azonnal be kellene tiltani. A szerkesztőket a dutyiba dobni. Minden olyan pártot, szervezetet, társulást, lapot, média szereppel rendelkező eszközt azonnal megszüntetni, amely a magyarokat gyalázza, magyar érdekeket sért, vagy széthúzásra, ösztönöz, vagy a magyar egység ellen kampányol. Gyurcsány volt miniszter elnököt, miért nem fogták perbe országlása alatt a magyar nép ellen elkövetett rettenetes bűniért,október 23 ..ért, a kúrásért, a hazudásért, a félrevezetésért, Magyarország szétzüllesztéséért.A kisebbségi sorsba került magyarok elleni példátlanul mocskos, hazug kampányáért. Alig szabadult meg Magyarország ettől a lelketlen, beteges agyú csürhétől máris országellenes, magyarellenes baloldali blokkokat hoznak létre,Magyarország végleges megfojtására. A hatalom átvételére készülnek, pedig 8 évi uralkodásuk alatt bebizonyitották, hogy csak hóhéroknak jók és a magyarság legnagyobb ellenségei. Az elkövetkező választásokon minden becsületes magyar választó kötelessége, hogy szavazatával megakadályozza hogy ez az áruló banda valamikor is Magyarországon hatalomhoz jusson.

 8. KÖSZÖNÖM, HOGY A FENTIEKET MEGOSZTOTTÁTOK VELEM IS. ERŐT, EGÉSZSÉGET AZ IGAZI HARCOSOKNAK AKIK SZÍVÜGYÜKREVESZIK A HAZA FENNMARADÁSÁT ÉS JÖVŐJÉT. ITT AZ IDEJE HOGY KIIKTASSUK MAGUNK KÖZÜL AZ IDEGEN ÉRDEKEKET KISZOLGÁLÓ HAZAÁRULÓKAT.

 9. Vinczer Péter szerint:

  Én úgy tudom, hogy Antallt beidézték a Citybe, és ott megkapta az ukázt, hogy az adósság üjratárgyalásáról szó sem lehet, Trianonról sem, és az elkobzott vagyonokat a telekkönyvek szerint nem adhatók vissza, mert akkor az megszüntetné a Trianont, vonatkozna azokra területekre is, amit elcsatoltak. Ezért jelenthette ki Antall, hogy aki Trianont akarja említeni az pakoljon.

  A Gorbachov -Reagan Máltai paktumról Dr Sasváry László akkor Svajcban éló alkotmányjogasz a Clevelandi Magyar Kongresszuson tartott elóadást, azt hiszem 1991-ben. Elkértem a kéziratot, de az elhanzott beszédeket könyvbe foglalva kinyomtatták. A paktum szerint Gorbacshov feladta a szatelit államokat, megengedte a választásokat, a több párt rendszert. a feltétel az volt, hogy a kommunistáknak a haja szála sem görbülhet. Ne vonják őket felelősségre. Amikor Kohl kancellár elengedte Honeckert, akkor elhittem, és ezen az alapon megértem, hogy ha a német medve nem vághatta pofán az kommunista farkast, akkor a magyar nyúl még ügysem tehet semmit. Csak ezzel tudom magyarázni, hogy miért nincs felelősségre vonás. Nem tudjuk, hogy igazán milyen béklyóvan emgedik Orbánt is haladni….

  Péter

  • PÉTER ÚR. SOKBAN EGYEZEM. AZONBAN A MAGYAR NEM “NYÚL”…A MAGYAR AZ BÜSZKE ÉS BÁTOR AKI MER, MERT AZ IGAZSÁG A MAGYAR OLDALÁN VAN TRIANON ÜGYÉBEN IS. A JELNLEGI TÉLI OLIMPIÁN AZ OROSZ TV. BEMONDÓ PL. ÚGY JELLEMEZTE A MAGYAR OLIMPIÁSOKAT AMIKOR BEVONULTAK A SPORTCSARNOKBA, HOGY— EGY KIS HŐSI ORSZÁG VERSENYZŐI EZEK. A MAGYAROK KIS TERÜLETEN ÉLNEK JELENLEG ÉS MAGYAROK MILLIÓI ÉLNEK AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEKEN AMELYEK KÖRÜLVESZIK MAGYARORSZÁGOT…—ÍGY BESZÉLT AZ OROSZ TV. BEMONDÓ! ÉS MI NEM MERÜNK ???

 10. Vojtech Hajdú szerint:

  Az ember fia Magyar,az olyan biztos mint az Isten! H.Béla

 11. Ghiniţă Emil szerint:

  44 ”És azoknak a királyoknak a napjaiban az egek Istene felállít egy királyságot, amely soha nem fog elpusztulni. Ez a királyság nem száll át más népre. Szétzúzza és megsemmisíti mindazokat a királyságokat, maga pedig megáll időtlen időkig”, Daniel 2:44. Ennek a jővendőlesnek a betejesedése rövidessen megfog tőrtenni. Ezzek a Sátántol származo, politikai, valási, kereskedelmi insztituciok szét lesznek zuzva a MindenhatóIsten Kiraljságátol. Akkor lesz világbéke.

 12. Johannesbmf1 szerint:

  … … tegyük fel a gondolatot és gondolkozzunk el, … milyen hatása lehet annak, ha minden olyan magyar állampolgár, aki Erdélyből települt át Magyarországra, vagy a világ más országába (mindegy, hogy hova), … és nem csak most az utóbbi 25-30-40 évben, hanem a II.vh.-t megelőző időszak és az azt követő időszak alatt, vagy azok leszármazottjai (családostól !!!), … mind egyszerre kérnék meg a kettős állampolgárságukat az illető román nagykövetségeken, … mert most Románia is EU-tag és érvényesek a törvények, (lásd milyen sok külföldi kapta meg az állampolgárságot ott), … akkor lenne mit kezdeni Erdéllyel, mert biztosan lenne 2-3 millió ember, ha nem több !!!!
  Ez már egy nagy szám, ennyivel lehet már valamit kezdeni !!! … minden féle irányú követelésben …
  Annyi pénzt megérne az embereknek is, meg a nemzetnek is (amennyibe kerül a bürokráciai ügyintézés), hogy háború nélkül visszavásároljuk ezen az áron Erdélyt, ugyanígy Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket, Muraközt, Örség elszakított részét.
  Csak el kell gondolkodni ez felett … lehet, fórumot, klubbot, egyesületet alapítani, gyors összefogást, ügyintézést, véleményt, tapasztalatot megosztani … felgyorsítani az eseményeket, … mert nem azok győznek soha, akiknek a pénzük a bankban van, felhalmozva, mert külföldön jól kerestek, meg a sok uzsorás, … ami világban az egyszerű, szelíd munkáltatótól … a nagy milliárdosig, politikusok stb.-t jelenti, mert az a pénz egyik percről a másikra semmis lehet-lesz !!!! … hanem, a NÉP ….. na, ezért kellene megkérni az állampolgárságot … és ennyi fáradtságot megér … ha, megteszed esély biztos van, ha nem akkor egyáltalán ….

 13. Visszajelzés: Wass Albert üzenete a Magyar Nemzetnek | Szkíta-Hun-Magyar

 14. helena bu szerint:

  Szeretném ha nagy Magyarország lehetnénk újra de sajnos erre nincsen esély. Ha lenne elég ima Istenhez tőlünk akkor az autonomiát elérhetnénk, viszont azt látom egyre kevesebb a gyakorló és imádkozó keresztény sajnos.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.